Oeso ziet herstel voor economie Noorwegen

PARIJS, 11 MAART. De economie van Noorwegen zal halverwege dit jaar een herstel laten zien dankzij een groei van de export. Maar de kracht van dat herstel hangt af van de onwikkelingen op de grondstoffenmarkten, in het bijzonder die voor metalen, chemicaliën en hout. Dit zegt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso) in haar gisteren gepubliceerde jaarlijkse rapport over de Noorse economie.

Het bruto binnenlands produkt van Noorwegen, exclusief de olie- en gasproduktie in de Noordzee en de scheepvaart, groeide vorig jaar met slechts 0,4 procent.De Oeso verwacht dat de groei zal aantrekken tot bijna twee procent dit jaar en ruim drie procent in 1994. Dat zal vooral te danken zijn aan een toeneming van de export door een verwacht herstel van de internationale grondstoffenmarkten en de waardevermindering van de Noorse kroon.

Noorwegen moest vorig jaar december de koppeling van de kroon aan de Europese monetaire eenheid Ecu opgeven. De koers is sindsdien met ongeveer drie procent gedaald. De Oeso verwacht dit jaar weinig verandering in het koerspeil.

Volgens het rapport neemt de produktie van olie en gas in de Noordzee jaarlijks met zes procent toe. Dat zorgt ervoor dat Noorwegen een flink overschot houdt op zijn betalingsbalans. De olieproduktie bedraagt op het ogenblik ruim twee miljoen vaten (van 159 liter) per dag.

De Oeso waarschuwt wel voor risico's. Als de marktsituatie voor metalen, chemicaliën en hout niet verbetert, zal de exportgroei tegenvallen ondanks de verbetering van de Noorse concurrentiepositie in de afgelopen jaren.

De werkloosheid, die op het ogenblik op een recordniveau ligt van zes procent van de beroepsbevolking, neemt dit jaar verder toe tot 6,4 procent. Pas begin 1994 zal er een verbetering optreden, waardoor het werkloosheidspercentage dat jaar omlaag gaat naar 5,9. De Oeso dringt in verband met het hoge werkloosheidsniveau aan op matiging van de looneisen. De inflatie, op het ogenblik 2,5 procent, zal volgens het rapport laag blijven. (Reuter)