N.O.T.

Ik heb nu een ROLTEC. Het is een liniaal op wieltjes. Je kunt er rechte lijnen mee tekenen, net als met een gewone liniaal. Als de gaatjes in de liniaal, bedacht door professor Gerald Gould van de universiteit van Cardiff, niet zo klein zouden zijn, zou je er ook cirkels en rechte hoeken mee kunnen tekenen. Alle pennen en potloden hier in huis heb ik geprobeerd, maar niks hoor. De intellectuele standwerker had zo'n schattig Engels accent dat hem dat per dag zeker duizend gulden omzet meer oplevert.

Bezoek aan de Nationale Onderwijs Tentoonstelling, de jaarbeurs voor het onderwijs, levert een tas vol folders op. De mooiste, gedrukt op prachtig kringlooppapier, is van Natuur en Milieu Educatie. Er is eindelijk poen, collega's! Jarenlang beloofde de overheid gouden bergen, maar nu is er echt subsidiegeld. Daarvoor dient men zich te melden bij Ria Sluiter, levensgroot afgebeeld op bladzijde twee.

Heel stil was het bij de stand waar je een talenpracticum kon kopen. Dat is een lokaal met dertig koptelefoons aan het plafond. Het talenpracticum is al jaren "uit', onbegrijpelijk. Of is de verklaring de tekst op de flyer: ""Deze galg is één van onze andere onderwerpen...''

Ik ga me niet abonneren op de Knipselkrant Onderwijs en Wetenschappen. Zeshonderdvijfenvijftig gulden per jaar! In het exemplaar dat ik kreeg, staat een interview met Leo Prick. ""Veel scholen worden in onderwijskundige zin ronduit slecht gemanaged, met als gevolg het opbranden van leerkrachten... kaalslag onder ambtenarensalarissen.... vooral de bonden te verwijten.'' Van dit soort teksten lust ik wel pap. Deze van Wallage over het leraarsberoep: ""De vraag is of je vooral het isolement ervaart of de autonomie.'' De autonomie, Bert.

Ooit gehoord van SOVO? Het staat voor de samenwerking van onder andere Freinet-, Dalton-, Montessori- en Vrijs Scholen, "om samen weerwerk te kunnen bieden tegen het onderwijsbeleid van de overheid'. Hè, wat jammer. Het zou zo leuk zijn als ze meehielpen. We kunnen veel van ze leren.

Nienhuis (""Bij koninklijke beschikking hofleverancier') verkoopt prachtig speelgoed, leertuig voor de kleuterklas, een beetje Stijl-achtig. Ze hebben ook reukkokers. Oefening: het paren van gelijke geuren. Hoe verzinnen ze het.

"De Spelerij' en "De Uitvinderij', voor een dagje uit, liggen in de buurt van Dieren (vlakbij het crematorium, puur toeval). Op de stand stond een geweldig apparaat, gemaakt door een hollandse Tinguely, zonder spelende kindertjes helaas. Een bejaarde kabouter gaf me een folder. Zou hij het ding gemaakt hebben?

""Mag ik u iets vragen?'' zei een meisje, ""heeft u deze catalogus al?''. Weer drie ons milieubelasting. Gratis leenvideo's: "15 jaar gipsvluchten' of "betonverharding in de land -en tuinbouw' en "Schrägwalz- und Pilgerschrittverfahren'.

Allerhande. Brainmachines en belastingdiskettes verkrijgbaar op dezelfde stand - begint allebei met een bee. Stichting Makkers met schoolcabaret: een accordeonist met teksten van Piet Paaltjens tot Marsman op muziek: een moedig mens. Pharos, de vereniging van ouders van hoogbegaafde kinderen. Is intelligentie erfelijk?

Bij de stand van de Vrienden van het Gymnasium gaf een lieve mevrouw me een heerlijk chocolaatje. Nee, het gaf niet dat ik tegen het gymnasium was. Dat is het aardige van de NOT, de mensen zijn zo aardig. Thuis stond de tv aan, met een forum dat zich boven mijn hoofd daar in Utrecht moet hebben afgespeeld. Kijk, daar was de meneer die twee overheadprojectoren tegelijk gebruikt. Wat was dit weer een holistische dag!