NedCar wil allochtonen "oprotpremie' meegeven

BORN, 11 MAART. NedCar wil allochtone werknemers in de fabriek in Born die vrijwillig bereid zijn ontslag te nemen een repatriëringspremie geven. NedCar is bereid werknemers die vrijwillig willen vertrekken te helpen bij het vinden van ander werk. Als een allochtoon daarin niet slaagt en besluit om naar zijn geboorteland terug te gaan krijgt hij van NedCar een premie.

Bij NedCar verdwijnen dit jaar in het kader van een reorganisatie 1.200 van de 5.400 arbeidsplaatsen. Daarbij zijn 800 gedwongen ontslagen onvermijdelijk. In het hoofdkantoor in Helmond worden 200 werknemers ontslagen en in de fabriek in Born 600. Hoeveel allochtone werknemers in Born eventueel in aanmerking komen voor de premie is nog onduidellijk. Hij zei evenmin te weten hoe groot de premie is. NedCar heeft de vakbonden en de centrale ondernemingsraad (cor) bij het overleg betrokken.