Meer troepen naar Bosnië, maar geen gevechtseenheden

DEN HAAG, 11 MAART. Minister Ter Beek (defensie) heeft de landmachtstaf opdracht gegeven na te gaan welke ondersteunende troepen eventueel naar Bosnië kunnen worden gestuurd.

De Tweede Kamer heeft dinsdagavond aangedrongen op een grotere militaire inspanning van Nederland omdat de regering al maanden van andere EG-landen vraagt militair meer te doen.

Ter Beek denkt bij een aanvulling van de duizend Nederlandse militairen die nu in het voormalige Joegoslavië werken aan onderdelen van de Genie. Hij acht het niet mogelijk nieuwe gevechtseenheden te formeren omdat de reorganisatie bij de landmacht daardoor wordt bemoeilijkt.

Dat bleek gisteren na afloop van een gesprek van Ter Beek met minister Kooijmans (buitenlandse zaken) over een Nederlande bijdrage aan een nieuwe VN-vredesmacht. Deze zou moeten toezien op naleving van een akkoord tussen de strijdende partijen in Bosnië. Militaire deskundigen gaan er van uit dat er minimaal 50.000 toezichthouders nodig zijn die zeker vijf jaar ter plekke moeten blijven.

Die laatste eis brengt Nederland in verlegenheid. Een ad hoc geformeerd bataljon (700 militairen) zal om de zes maanden moeten worden vervangen en volgens de landmacht is het onmogelijk daar voldoende vrijwilligers voor te vinden. Een beroepsleger krijgt Nederland pas na 1998 en dienstplichtigen tonen weinig animo voor werk in Bosnië.

Ter Beek zei na afloop van het gesprek: “Als we nu een vrijwilligersleger hadden gehad, dan waren we niet met de huidige beperkingen geconfronteerd.” Maar het blijft volgens planningsofficieren op Defensie zeer de vraag of een met vijftig procent gereduceerde landmacht een langdurige operatie - zoals in Bosnië wordt voorzien - aan zal kunnen. De Luchtmobiele Brigade zal pas rond de eeuwwisseling over eigen middelen kunnen beschikken en zij lijkt voor een taak in Bosnië te licht uitgerust. Dat geldt ook voor de mariniers.

Kamerleden die gisteren uit Cambodja zijn teruggekeerd voelen niets voor de suggestie die buitenlandexpert Weisglas (VVD) dinsdagavond in de Kamer deed om mariniers vervroegd uit Cambodja terug te halen ten behoeve van eenheden voor Bosnië. Nederland heeft mariniers toegezegd tot drie à zes maanden na afloop van de verkiezingen in Cambodja dit voorjaar. De Kamerleden willen dat Nederland genietroepen naar Cambodja stuurt om de bevolking te helpen.