Hoop op renteverlaging Bundesbank; Rente weer lager door sterke gulden

AMSTERDAM, 11 MAART. De rente op de Nederlandse kapitaalmarkt daalde vanmorgen verder na de verlaging gisteren van de officiële rentetarieven met 0,25 procentpunt door De Nederlandsche Bank (DNB). Beleggers hopen dat de Nederlandse renteverlaging de voorbode is van een verdere renteverlaging door de Duitse Bundesbank.

Als officiële reden voor de renteverlaging noemde de centrale bank de sterke positie van de gulden in het Europese Monetaire stelsel en de daling van de rentetarieven in binnen- en buitenland. Maar sommige analisten zien de verlaging van het Nederlandse en Belgische discontotarief als een verdere aanwijzing dat de Duitse Bundesbank volgende week het disconto, momenteel 8 procent, zal verlagen. Een lagere rente is gunstig voor het economische herstel.

DNB verlaagde het wisseldisconto van 7,50 naar 7,25 procent. De belangrijke voorschotrente, het tarief waartegen commerciële banken kunnen lenen van de centrale bank, daalde van 8,0 naar 7,75 procent. Het promessedisconto, dat banken gebruiken als basis voor de rente die zij berekenen voor het "rood staan' van particulieren en voor hypotheken daalde van 8,50 naar 8,25 procent. Naast de officiële rentetarieven verlaagde DNB ook de beleningsrente, die de ontwikkelingen op de geldmarkt volgt, met 0,2 procentpunt tot 8,1 procent.

Het was de vijfde keer sedert vorig jaar september dat DNB de rentetarieven verlaagde onafhankelijk van de Bundesbank. De kredietversoepeling gebeurde in overleg met de Belgische centrale bank die het disconto met 25 basispunten verlaagde tot 7,25 procent en de geldmarktrente van 8,3 naar 8,1 procent.

De Duitse centrale bank verlaagde afgelopen vrijdag onverwacht de geldmarktrente, waarna de rente op de Nederlandse kapitaalmarkt daalde naar het laagste niveau in vijf jaar. Een woordvoerder van DNB ontkende gisteren dat de Nederlandse renteverlaging een signaal is dat de Duitse rente volgende week omlaag gaat. Desondanks daalde de rente op de Nederlandse kapitaalmarkt vanmorgen naar 6,4 procent. “Beleggers willen de boot niet missen als de Bundesbank volgende week de rente verlaagt”, verklaarde een obligatiehandelaar.

De Bundesbank-raad vergadert volgende week donderdag weer over het te voeren monetaire beleid. Naar verluidt zou de Duitse centrale bank een verdere renteversoepeling overwegen, maar zouden de Franse verkiezingen op 21 maart daarvoor nog een belemmering vormen. Een Duitse renteverlaging zou van invloed kunnen zijn op het stemgedrag van de Franse kiezers.

Sommige analisten waren verbaasd over de omvang van de renteverlaging door DNB, maar voegden daaraan toe dat de versoepeling in lijn was met de Nederlandse en Belgische politiek om de koers van hun valuta te laten samenlopen met die van de Duitse mark. “Ik ben verbaasd. Ik verwachtte alleen een verlaging van de geldmarktrente. De centrale bank gebruikt alle ruimte die door de kracht van de gulden beschikbaar is”, aldus een analist van effectenhuis Kempen & Co.

Op de Nederlandse obligatiemarkt stegen de koersen vanmorgen. Het effectief rendement van de 7 procents staatslening, met een looptijd van tien jaar, daalde tot 6,41 procent. Het renteverschil tussen Duitse en Nederlandse obligaties nam toe in het nadeel van de Duitse "Bunds' tot acht basispunten. Handelaren verwachten dat de Nederlandse overheid morgen een nieuwe staatslening zal lanceren met een lage nominale rente van 6,5 procent. In afwachting van die emissie was de vraag naar obligaties vanmorgen niet groot.