Het machtsconflict in Moskou

Waar gaat het conflict in Moskou om? De zitting van het Volkscongres (het uitgebreide Russische parlement) draait om de competenties van de uitvoerende macht (president Jeltsin en de regering) en de wetgevende macht (het parlement van voorzitter Chasboelatov).

Wat is gisteren gebeurd? Jeltsins tegenstanders hebben hem beschuldigd van het accumuleren van macht en hebben een resolutie ingediend waarmee die macht wordt beperkt en waarmee een door Jeltsin gewenst referendum over de kwestie wordt geblokkeerd.

Wie heeft meer aanhang? Jeltsins conservatieve critici. Maar ze zijn niet sterk genoeg om naar eigen believen resoluties door te drukken, dank zij een minderheid van aanhangers van Jeltsin en een aantal "zwevende' stemmen.

Waar gaat het debat nu over? Het Volkscongres bespreekt eigen voorstellen om Jeltsins macht te beperken. Jeltsin heeft vandaag al laten weten dat het referendum niet op 11 april kan worden gehouden.

Wat staat er op het spel? Jeltsins mogelijkheden economische hervormingen door te voeren en misschien zelfs zijn aanblijven als president, hoewel het de ferventste tegenstanders van de president vermoedelijk niet zal lukken de president af te zetten, zoals ze gisteren nog hoopten. Als Jeltsin zijn gevecht in het Volkscongres verliest kan hij alsnog buiten het parlement om een niet-bindend referendum uitschrijven over de machtsvraag.