Gemeenteraad akkoord met nieuw stadion Amsterdam.

Gemeenteraad akkoord met nieuw stadion Amsterdam

onze Amsterdamse redactie

AMSTERDAM, 11 MAART. De Amsterdamse gemeenteraad is gisteren in ruime meerderheid akkoord gegaan met de bouw van een nieuw stadion in Amsterdam Zuid-Oost. Het voetbalstadion, dat is begroot op ruim tweehonderd miljoen gulden en 50.000 zitplaatsen krijgt, zal dienen als het nieuwe onderkomen van Ajax en tevens te gebruiken zijn voor andere evenementen. Onder het stadion zal voor 63 miljoen gulden een "transferium' worden gebouwd met 2600 parkeerplaatsen en aansluiting op het openbaar vervoer.

De gemeente draagt zestig miljoen bij aan de bouw van het Stadion Amsterdam. Daarnaast zal de stad twintig miljoen gulden geven voor de verhuiskosten van Ajax. Het stadion wordt voorts ondermeer gefinancierd door aandeelhouders (25 miljoen), een lening van hoofdsponsor ABN Amro (55 miljoen gulden) en een bijdrage van tien miljoen gulden van het ministerie van WVC.

De collegepartijen VVD, Groen Links, D66 en PvdA (met uitzondering van raadslid A. Grewel) stemden alle in met de plannen. In het debat toonde Groen Links zich evenwel kritisch ten aanzien van het transferium. Zegsman L. Platvoet betwijfelde of de parkeergarage inderdaad benut zal worden als overstappunt voor de enkele honderden meters verderop gelegen metro.

Groen Links waarschuwde samen met de VVD voor de voorgenomen procedure tegen de bouw van het stadion door het aangrenzende Ouder-Amstel. Deze gemeente vreest parkeeroverlast van het stadion. Vanmorgen bevestigde een woordvoerder dat Ouder-Amstel nog steeds vasthoudt aan zijn voornemen met “alle mogelijkheden die er zijn” bezwaar aan te tekenen en de bouwprocedure te vertragen. Dat laatste zou tot een stijging van de bouwkosten kunnen leiden en het project in gevaar brengen.

Volgens wethouder L. Genet is de kans klein dat de procedures tot schorsing van de bouw leiden. Bij de bouw zal volgens hem al voldoende rekening worden gehouden met de geuite bezwaren. Hij wees daarbij ondermeer op de Milieu-effectrapportage die naar aanleding van de plannen is uitgevoerd.

Het bestuur van Ajax herhaalde gisteren nog eens dat de bouw van het stadion dit jaar moet beginnen. “Anders zullen onze aandeelhouders hun geld opeisen”, aldus commercieel bestuurslid U. Coronel. In dat geval zal Ajax alternatieven onderzoeken zoals de renovatie van het huidige stadion De Meer.

Directeur J. Tilmans van Stadion Amsterdam NV sprak gisteren de verwachting uit dat Ajax in de nieuwe thuishaven snel zal "klimmen' naar een moyenne van 25 à 30.000 toeschouwers per wedstrijd. De directie van het stadion gaat verder uit van minimaal twee interlands per jaar.