Geloven aan (2)

Frans Saris heeft in zijn column over het boek van Mulisch (W&O van 11 febr) op slordige wijze een ook door Van Dale gegeven betekenis over het hoofd gezien. Immers, behalve de door Saris geciteerde vierde betekenis geeft Van Dale als derde betekenis van het werkwoord:

"3. vast overtuigd zijn dat iemand of iets niet alelen in de verbeelding, maar in werkelijkheid bestaat: hij gelooft niet aan een persoonlijke god; aan spiritisme, aan spoken geloven; ik geloof niet aan zijn invloed.'

    • L. Lindenhovius