Fors lagere winst Gelderse Papier, 1993 blijft "mager'

APELDOORN, 11 MAART. De winst van de Gelderse Papiergroep, onderdeel van het Finse papierconcern Enso Gutzeit, heeft in het afgelopen jaar een zware aderlating ondergaan. De ontwikkelingen op de papiermarkt en de koersdalingen van een aantal munteenheden zijn daar debet aan geweest.

Dat heeft het bedrijf genoodzaakt de aandeelhouders van de Gelderse Papiergroep een contant dividend voor te stellen van twee gulden per aandeel, tegen vijf gulden vorig jaar. Het netto resultaat daalde na belasting van 16,3 miljoen tot 6,2 miljoen gulden. Volgens de directie zal ook het resultaat over 1993 “mager” uitvallen.

In het netto resultaat van 1992 is een buitengewone last begrepen van 0,2 miljoen als gevolg van de voorziene stillegging van Van Gelder Fijnpapier en een bate van 2,6 miljoen door vrijval van de WIR-egalisatiereserves. De resultaten uit gewone bedrijfsvoering na belasting bedragen 6,5 miljoen. Een fikse neergang ten opzichte van vorig jaar toen nog 18 miljoen werd gegenereerd.

De fabriek van Van Gelder Fijnpapier in Apeldoorn moet voor begin 1994 dicht. Volgens een woordvoerder van het bedrijf kan het overgrote deel van de werknemers worden ondergebracht bij andere vestigingen van De Gelderse Papiergroep in de regio, waar 700 mensen werken.

De sluiting betekent dat Van Gelder definitief uit de produktie van semi-bulkpapier stapt. “In deze sector is een enorm overaanbod. De marges zijn daardoor sterk verkleind en het is onverantwoordelijk om door te gaan”, aldus een woordvoerder. De Gelderse Papiergroep verwacht dat de ongunstige marktomstandigheden voor deze papiersoort nog geruime tijd aanhouden. Het bedrijf wil zich nu richten op de produktie van "specialiteiten', zoals gekleurd papier en papier met watermerken. Het jaarverslag over 1992 verschijnt op 19 april