Fabrikanten van medicijn dreigen WVC met rechter

DEN HAAG, 11 MAART. De twee geneesmiddelenfabrikanten Glaxo en Sandoz eisen dat het ministerie van WVC de beschuldiging intrekt dat zij een "deal' hebben gesloten over het antimigrainemiddel Imigran. Als dat niet gebeurt, dreigen zij - onafhankelijk van elkaar - naar de rechter te stappen.

In het dagblad Trouw van gisteren zei een hoge ambtenaar van staatssecretaris Simons (volksgezondheid), directeur geneesmiddelenbeleid C. de Vos, dat er sterke aanwijzingen zijn dat Sandoz na het sluiten van een "deal' vorig jaar zijn migrainemiddelen van de markt haalde, zodat alleen nog het veel duurdere medicijn Imigran van Glaxo verkrijgbaar is.

Beide bedrijven ontkennen dat een marktafspraak is gemaakt en vinden dat het ministerie alle fatsoensnormen heeft overschreden. Een woordvoerder van Glaxo spreekt van “een misselijkmakende tactiek van het ministerie om het publiek voor te bereiden op nieuwe prijsmaatregelen.”

Beide bedrijven wachten op “echte bewijzen”, maar volgens een woordvoerder van WVC zullen die er voorlopig niet komen. De verdachtmakingen van WVC gaan volgens J.G. Mosselman, directeur van Sandoz Farma “richting smaad en laster”.

De antimigraine-ampullen van Sandoz, waarmee de patiënt zich door de huisarts moest laten injecteren, waren tot voor kort voor nog geen rijksdaalder te koop. Sinds medio vorig jaar worden ze niet meer verkocht. Patiënten zijn daardoor aangewezen op de veel duurdere Imigran-injecties van Glaxo. Eén injectie kost zestig gulden, waarvan de patiënt een deel moest bijbetalen. Sandoz voert twee argumenten aan voor het besluit om de antimigraine-middelen van de markt te halen: ze verkochten slecht en de Ziekenfondsraad had geadviseerd beide middelen zo min mogelijk voor te schrijven, onder meer omdat de injectie onnodig ingewikkeld was.

De kosten in de gezondheidszorg lopen volgens WVC onnodig hoog op nu voor het antimigrainemiddel van Glaxo geen gelijkwaardig alternatief meer voorhanden is. Dat heeft te maken met de wijze waarop geneesmiddelen worden vergoed. In het Geneesmiddelen Vergoedingssysteem zijn onderling vervangbare geneesmiddelen ondergebracht. De gemiddelde prijs per groep geldt als vergoedingslimiet. Als een medicijn duurder is dan de gemiddelde prijs, moet de patiënt het verschil bijbetalen. Omdat er geen vergelijkbare middelen verkrijgbaar zijn, krijgen patiënten de Imigran-injecties volledig vergoed. WVC schat dat de kosten voor dit middel, vorig jaar ongeveer 45 miljoen, daardoor zullen oplopen tot ongeveer 112 miljoen gulden. Die komen volledig ten koste van de volksverzekering Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.

Patiënten moesten tot voor kort bijbetalen voor Imigran. Daaraan kwam een einde toen het gerechtshof in Den Haag oordeelde dat het medicijn ten onrechte in de groep met de middelen van Sandoz zat, omdat de middelen van Sandoz niet meer verkrijgbaar waren.