Ex-bestuur van HCS aangeklaagd

ROTTERDAM, 11 MAART. De curatoren van het failliete automatiseringsconcern HCS hebben ex-directeuren en ex-commissarissen formeel aansprakelijk gesteld op grond van bestuurdersaansprakelijkheid, toerekenbare tekortkomingen of onrechtmatige daad.

Dit staat in het vandaag verschenen tweede verslag van de curatoren van HCS. De curatoren zullen komende maanden onderzoeken of aan de formele aansprakelijkstelling verder gevolg zal worden gegeven. De rol van de banken , het functioneren en het beleid van de bestuurders en het toezicht van de commissarissen zal daarbij aan de orde komen, zo schrijven de curatoren.

Ex-president van HCS, E.P. van den Boogaard, is nog in een juridisch gevecht gewikkeld met de curatoren. Zij hebben namelijk besloten om Van den Boogaard zijn afvloeiingspremie niet zo maar uit te betalen, zoals de president van de rechtbank in Zutphen had bepaald, maar in hoger beroep te gaan.

De curatoren schrijven in het tweede verslag dat zij 22 miljoen gulden te gelde hebben gemaakt, dat definitief een boedelkrediet is geregeld, maar dat het nog niet mogelijk is verantwoord een uitspraak te doen over de vooruitzichten voor de criediteuren.