Deetman: Kamer ligt goed op schema

DEN HAAG, 11 MAART. Van de 128 voorstellen die volgens premier Lubbers op afhandeling in de Kamer wachten, zijn 47 nog niet ingediend door het kabinet.

Er zijn 81 wetsvoorstellen in behandeling in de Kamer. Bij 28 daarvan is de regering aan zet en bij 23 zijn het de Kamercommissies. “Er is geen reden voor kritiek, we liggen goed op schema”, schrijft Tweede-Kamervoorzitter Deetman in een toelichting op een brief aan minister-president Lubbers, die vorige week een “krachtig beroep” deed op de Kamer om het tempo van wetgeving “wezenlijk” te verhogen. Deetman kaatst de bal terug: als het kabinet wat sneller wordt met het indienen van voorstellen zal de Kamer de behandeling ook bespoedigen.