CAFÉ'S EN RESTAURANTS

Behalve aan haar strategische ligging heeft de Traiectum ad Mosam (Maasoversteek) zijn roem te danken aan de belangstelling van vrome lieden en boetedoeners, die vanuit heel Europa het graf van de eerste bisschop Sint Servaas kwamen bezoeken. Servaas kwam in de vierde eeuw naar Maastricht, in het voetspoor van de Romeinen die hier een castellum hadden gesticht. De inwoners van de stad wisten zoveel sterke verhalen over hun heilige te verzinnen, dat er in de Middeleeuwen drommen pelgrims naar zijn kerk kwamen om de weldaden te ondergaan van de aanblik van zijn kledingstukken en van een slok uit zijn pelgrimsbeker.

Tegenwoordig heten de pelgrims toeristen. Zij wanen zich minder goedgelovig maar vergapen zich nog steeds aan kledingstukken, weliswaar niet die van Servaas, maar die van de couturewinkels in het Stokstraatkwartier. Slokken worden met minder vrome bijbedoeling genomen op de terrasjes van het Vrijthof of van het intiemere Onze Lieve Vrouweplein, nota bene voor de ogen van de O.L.V. Sterre der Zee haarzelve. Om de stad op haar smaak voor chic en gezelligheid te proeven kan men het best terecht in cafés als 'In den Ouden Vogelstruys', 'De Bóbbel' (Wolfstraat) of 'Au mouton blanc' (Kersenmarkt). Even gezellig, maar wat minder oubollig zijn de onvolprezen Tribunal, of De Ouwe Klok (allebei in de Tongersestraat), Charlemagne (weer aan het Onze Lieve Vrouweplein) 'De Pieter' in de Sint Pieterstraat. Daar schuin tegenover ligt café 'Sjiek', het eerste en nog steeds het beste eetcafé van de stad. Het is niet eenvoudig daar één van de schaarse plaatsen te bemachtigen, maar een paar passen verder ligt café Rilette met een bijna even voortreffelijke keuken en ambiance. Toprestaurant van Maastricht is zonder enige twijfel Toine Hermsen op de hoek van het Onze Lieve Vrouweplein en de Bernardusstraat.

Inl. over restaurants en hotels in Maastricht: VVV-Maastricht: 043-252121

    • Jacques Herraets