Asea Brown Boveri Nederland boekt 21 procent winststijging

ROTTERDAM, 11 MAART. De Nederlandse ABB-groep, onderdeel van het concern Asia Brown Boveri (elektrotechniek en machinebouw), heeft in 1992 een winststijging met 21 procent geboekt, tot 41,8 miljoen gulden. Het bedrijfsresultaat nam toe met 42 procent tot 61,3 miljoen gulden.

Dit blijkt uit voorlopige cijfers die ABB-Nederland vanochtend heeft gepresenteerd. Het feit dat het netto-resultaat minder is toegenomen dan het bedrijfsresultaat is te wijten aan een "forse buitengewone last' als gevolg van een reorganisatie bij de divisie Milieutechniek.

De orderontvangst van ABB-Nederland nam vorig jaar toe met 1,2 miljard gulden, tegen 642 miljoen in 1991, terwijl de omzet steeg van 758 miljoen gulden in 1991 tot 779 miljoen vorig jaar. Het gemiddeld aantal personeelsleden werkzaam bij de groep was vorig jaar 1.251 tegen 1.266 in 1991.

In 1991 zijn twee bedrijven bij de Nederlandse ABB-groep gevoegd: Fläkt en Stal Koudetechniek. Om de resultaten vergelijkbaar te maken zijn de gegevens van beide bedrijven over geheel 1991 bij die van ABB geteld.

ABB-Nederland spreekt van "zeer goede resultaten' en een "toprendement' over 1992, ondanks economische tegenwind en de reorganisatie bij de milieu-afdeling. Ook voor de resultaten van dit jaar heeft de groep positieve verwachtingen. Een belangrijke factor daarbij is de orderportefeuille, die eind vorig jaar een waarde van 1,3 miljard gulden bereikte, “hetgeen een goede basisbezetting voor de komende jaren impliceert”, aldus de directie.

Uit de resultaten over 1992 leidt ABB af dat de nieuwe, decentrale organisatiestructuur van de groep een goede keuze is geweest. Tot 1992 werkte ABB-Nederland met divisies en een centrale topstructuur. Per 1 januari vorig jaar zijn de divisies gesplitst in zelfstandige bedrijven die zelf marktgericht moeten werken en een grotere verantwoordelijkheid dragen voor hun winstgevendheid en ook zelfstandig hun administratie en personeelsbeleid voeren. Voordelen van de kleinere eenheden zijn, aldus een woordvoerster van ABB, dat de logheid van de grote organisatie is doorbroken en klanten direct hun leveranciers weten te vinden. Ook neemt de motivatie van het personeel toe omdat werknemers zich meer betrokken voelen bij het eigen bedrijf dan bij een groter geheel.