Alders houdt vast aan scheiden afval

UTRECHT, 11 MAART. Minister Alders (VROM) wil niet tornen aan de verplichting voor gemeenten om vanaf 1 januari GFT-afval (groente, fruit- en tuinafval) gescheiden in te zamelen. Dit bleek gisteren bij de presentatie van de plannen van het Afval Overleg Orgaan (AOO) over de verwerking van GFT-afval tussen 1994 en 1996.

De Rotterdamse wethouder P. Hoogendoorn uitte vorige week harde kritiek op gescheiden inzameling. Het milieuvoordeel zou onvoldoende zijn, de kosten voor de burger zijn te hoog en de verwerkingscapaciteit voor GFT-afval zou tekortschieten. Met het gisteren gepresenteerde "noodplan' wil het AOO het dreigende tekort aan composteringsinstallaties ondervangen. Het tekort - naar schatting 381.000 ton - kan worden ingelopen als bestaande plannen voor extra composteringsinstallaties worden uitgevoerd. In dat geval zal het tekort omslaan in overcapaciteit van 30.000 ton in 1995 en ruim 60.000 ton in 1996, aldus het AOO.

Volgens het overlegorgaan lopen vooral Zeeland, Limburg, Zuid-Holland, Overijssel en Flevoland achter in het gescheiden inzamelen van GFT-afval. Koplopers zijn Friesland, Utrecht en Noord-Holland. Momenteel variëert het van 100 procent in bijvoorbeeld Friesland tot drie procent in Limburg.

Het gemiddelde aanbod van GFT-afval bedroeg volgens het AOO in 1991 5,2 kilogram per huishouden per week. Dat is aanmerkelijk meer dan de 3,5 kilogram die het AOO tot dusver als uitgangspunt hanteerde. Het AOO wil onderzoeken of overtollig afval in voor- en najaar apart kan worden ingezameld om lokaal te worden gecomposteerd.