Akkoord over route chloortreinen

UTRECHT, 11 MAART. De gemeenten langs de spoorlijn Amersfoort-Amsterdam en Zuid-Woerden hebben "met gevoelens van teleurstelling' ingestemd met de nieuwe route die de Nederlandse Spoorwegen hebben gekozen voor het chloortransport tussen Delfzijl en Rotterdam.

De gemeentebesturen eisen wel een nader onderzoek naar de gevaren van het transport. De NS willen vanaf 24 mei het emplacement van Utrecht mijden wegens de uitbreidingswerkzaamheden aldaar. Het chloortransport via Utrecht is bovendien bezwaarlijk omdat de locomotief daar van plaats moet wisselen, hetgeen teveel risico oplevert. De veertien betrokken gemeenten en de provincies Utrecht en Noord-Holland hebben grote moeite met het feit dat alleen een risico-analyse is gemaakt van de situatie in Utrecht.