Winsten in Duitse chemie veel lager

ROTTERDAM, 10 MAART. In de Duitse chemie-industrie zijn vorig jaar de winsten sterk afgenomen. De grootste klap viel bij BASF, dat een daling van 41 procent tot 615 miljoen mark moest incasseren. Branchegenoot Hoechst zag de netto jaarwinst met bijna 13 procent slinken tot 1,18 miljard mark.

Beide ondernemingen hebben gisteren bekendgemaakt het dividend te verminderen. Analisten verwachten dat BASF, Hoechst en Bayer, de derde grote chemie-onderneming die morgen zijn cijfers bekend zal maken, de slechte resultaten zullen aangrijpen om op korte termijn grootscheepse kostenherstructeringsplannen zullen aankondigen.

De matige prestaties van de chemie-sector, die nauw verweven is met vrijwel alle belangrijke sectoren van de economie, wijzen er op dat de situatie in Duitsland vorig jaar is verergerd. Bij BASF, een grote toeleverancier van de automobielindustrie, nam de omzet met 4,5 procent af tot 44,5 miljard mark. De winst voor belastingen kwam vorig jaar 41 procent lager uit op 1,24 miljard gulden.

Hoechst kon de verliezen beperkt houden door de bijdrage van de farmacie-divisie. Deze activiteiten leveren ongeveer de helft van de totale winst, die vorig jaar voor belastingen 18 procent lager uitkwam op 2,1 miljard mark. De omzet daalde in 1992 met 2,8 procent tot 45,87 miljard mark. Beide ondernemingen zullen volgende week een nadere toelichting geven op de cijfers.

BASF, dat evenals het Nederlandse chemieconcern DSM, vooral actief is in de bulkchemie, heeft vorig jaar te kampen gekregen met een toenemende concurrentie vanuit Oost-Europa en het Verre Oosten. Dat leidde tot een zware druk op de prijzen. De hoge vaste kosten van de produktiefaciliteiten maken het voor BASF vrijwel onmogelijk om de winstmarges in stand te houden. De gemiddelde prijzen van chemische produkten zijn vorig jaar met bijna twee procent gedaald, terwijl de prijzen van plastics zelfs met acht procent zijn gedaald, zo blijkt uit cijfers van de branchevereniging voor de chemie.

De Duitse chemie-sector, die al een aantal jaren onder vuur ligt van de Duitse milieubeweging, is door een recente giframp bij Hoechst opnieuw in diskrediet gebracht. De deelstaat Hessen heeft het concern vorige week in staat van beschuldiging gesteld, omdat Hoechst had verzuimd tijdig informatie te verstrekken nadat eind februari tien ton chemicaliën was ontsnapt uit een fabriek bij Frankfurt.