Winst van Amerikaanse banken gaat naar record

WASHINGTON, 10 MAART. De winsten van de Amerikaanse banken zijn in het laatste kwartaal van 1992 bijna verdrievoudigd. Over heel 1992 bereikten de winsten een recordniveau.

Dat heeft de officiële toezichthouder Federal Deposit Insurance Corp (FIDC) gisteren bekengemaakt.

De 11.461 commerciële banken in de Verenigde Staten boekten in het vierde kwartaal van vorig jaar een winst van 8,2 miljard dollar, tegen 3,0 miljard dollar in hetzelfde kwartaal van 1991. De FIDC presenteerde gisteren een rapport dat kennelijk is bedoeld om de afnemende vrees weg te nemen dat een soortgelijke reddingsoperatie nodig zou kunnen zijn als eerder voor de spaarbanken is ondernomen.

Over het hele jaar namen de winsten van de commerciële banken met 80 procent toe tot een recordhoogte van 32,2 miljard dollar (17,9 miljard dollar in 1991). De winststijging was voor een belangrijk deel het gevolg van het feit, dat in 1992 minder voorzieningen nodig waren voor moeilijk inbare leningen. Het hoogste winstniveau tot nu toe werd in 1988 bereikt met 24,8 miljard dollar.

De FIDC zal nu zijn voorspelling van het aantal faillissementen in de banksector voor 1993 naar beneden bijstellen. Grote banken in het noordoosten en het westen, die eerder te lijden hadden van slechte leningen in vooral de onroerend-goedsector.

Volgens de FIDC zijn de winsten opgestuwd door het gunstige verschill tussen de rente die banken verdienen op leningen en andere activa en de rente die zij aan depositohouders betalen. Deze spread is toegenomen door de rentedaling in de VS. De banken lieten de rente op verstrekte leningen namelijk minder snel zakken.

Banken hebben hun winst gebruikt om hun kapitaalreserves te vergroten van 6,75 procent van de activa tot 7,52 procent. Het hoogste cijfer in 27 jaar. Dit onderstreept de vaststelling van president Clinton dat de leningverstrekking door banken relatief afneemt. Clinton komt binnenkort met maatregelen die het lenen aan kleine bedrijven moet vergemakkelijken. De leningen aan het bedrijfsleven daalden in 1992 met 4 procent, terwijl de consumentenleningen met 1,6 procent terugliepen. Tegelijkertijd namen de investeringen van de banken met 10,7 procent toe. (Reuter, AP, AFP)