Winst Textielgroep Twenthe zakt terug maar dividend niet

Textielgroep Twenthe uit Almelo deelt mede dat de concernomzet in 1992 met 3,9 procent is gedaald tot 135,9 miljoen gulden.

Het export aandeel in de omzet liep op van 44 naar 46 procent. Na belastingen was het resultaat 3,9 miljoen gulden tegen 4,3 miljoen in 1991. De winst per aandeel was vorig jaar 9,68 gulden tegen 10,63 in 1991. Voorgesteld wordt een diividend van 3,40 gulden per aandeel (in 1991 werd 3,40 plus 1 gulden jubileumdividend betaald). Het jaarverslag komt uit op 1 april, de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering is op 23 april.