VURIGE KOLEN

“Vurige kolen stapelen zich op het hoofd van beoogd CDA-leider en geoormerkt premier Elco Brinkman”, zo begint een artikel in NRC Handelsblad van 4 maart onder de titel "Zagen aan de stoel van Brinkman'.

Uit de verdere tekst valt op te maken dat veeleer bedoeld is “Donkere wolken pakken zich samen boven het hoofd . . .” enzovoorts. Want de gebezigde uitdrukking, die ontleend is aan het boek Spreuken in het Oude Testament, maar zijn bekendheid meer ontleent aan het citaat ervan door de apostel Paulus in de Brief aan de Romeinen, betekent: iemand wel doen, die jou heeft benadeeld, waardoor hij beschaamd komt te staan; of in de taal van de Bijbel “indien uw vijand honger heeft, geef hem te eten; indien hij dorst heeft, geef hem te drinken, want zo zult gij vurige kolen op zijn hoofd hopen”.

Uit de rest van het artikel blijkt dat er van deze bedoeling geen sprake is bij het politieke steekspel tussen de prominenten.

    • E. Talman