VS sturen invitaties voor vredesoverleg M-Oosten

TEL AVIV, 10 MAART. Jeruzalem is ingenomen met het gezamenlijk Amerikaans- Russische besluit om in de loop van de dag uitnodigingen te versturen voor de hervatting van het Israelisch-Arabisch-Palestijns vredesproces op 20 april in Washington. In de Verenigde Staten werd gisteren aangekondigd dat de uitnodigingen vandaag zouden worden uitgegeven.

Volgens politieke kringen in Jeruzalem betekent dit dat de Palestijnen er niet in zijn geslaagd het vredesproces naar aanleiding van Israels omstreden uitwijzing van 415 Palestijnen naar Libanon op 17 december te blokkeren. Hoewel de Palestijnen nog geen definitief standpunt hebben ingenomen over verdere deelneming aan de vredesbesprekingen, gaat men er in Jeruzalem van uit dat de Palestijnse delegatie op het allerlaatste moment in Washington zal aantreden.

Het Amerikaans-Russische initiatief om een datum voor de hervatting van het vredesproces te noemen valt enkele dagen voor het bezoek van premier Yitzhak Rabin aan president Bill Clinton in het Witte Huis. In een vraaggesprek met de Jerusalem Post aan de vooravond van zijn vertrek naar Washington laat Rabin zich vandaag voor de eerste keer positief uit over voortgezet vredesoverleg volgens de Camp David formule. In het najaar van 1978 sloten de leiders van de VS, Israel en Egypte zich gedurende enkele weken in afzondering in Camp David op totdat deze diplomatieke inspanning met het Israelisch-Egyptische vredesverdrag werd bezegeld. In het vraaggesprek met de Jerusalem Post laat Rabin zich buitengewoon positief uit over een actieve Amerikaanse rol in de vredesonderhandelingen. “Niet ter vervanging van de partijen, maar om hen te helpen de kloven te dichten”, zegt hij.

Rabin zal met president Clinton uitvoerig ingaan op veiligheidsmaatregelen op de hoogvlakte van Golan in het geval van een doorbraak in het Syrisch-Israelische vredesoverleg, dat volgens verschillende bronnen ook buiten het kader van de vredesconferentie doorgaat. Eveneens zullen de Iraanse nucleaire politiek en het probleem van het moslim-fundamentalisme worden aangesneden.

Het bezoek van Rabin aan Washington zal in hoge mate beslissend zijn voor de vredeskansen in het Midden-Oosten. De Israelische leider zal tegenover Clinton, in ruil voor Amerikaanse veiligheidsgaranties, concessies aan de Syriërs en Palestijnen kunnen doen.

De Egyptische minister van buitenlandse zaken Amr Moussa liet gisteren doorschemeren dat Rabin in een boodschap aan president Hosni Mubarak een positief signaal heeft gegeven, dat de Palestijnen in de gelegenheid stelt weer aan het vredesoverleg deel te nemen. De boodschap werd overhandigd door David Sultan, Israels nieuwe ambassadeur Kairo bij het aanbieden van diens geloofsbrieven aan de Egyptische president. Tot zover onze correpsondent Een lid van de Palestijnse onderhandelingsdelegatie, dr Eyad Sarraj, liet gisteren doorschemeren dat de Palestijnen naar Washington zullen gaan als de Amerikaanse regering garandeert dat Israel in de toekomst geen gebruik meer zal maken van uitwijzingen als strafmaatregel en er een vast tijdschema komt voor de terugkeer van de in december uitgewezen Palestijnen. De Israelische regering zou daarmee dan stilzwijgend moeten instemmen. Dr Sarraj is op het ogenblik in Nederland om fondsen te werven voor de geestelijke-gezondsheidszorg in de Gazastrook en om politiek overleg te plegen.