Voorstel VVD voor quota migranten slaat niet aan

DEN HAAG, 10 MAART. Het voorstel van VVD-leider Bolkestein een quota-regeling voor vreemdelingen in te voeren is bij de andere partijen niet aangeslagen. Van der Burg van het CDA noemt het een “verwarrend verhaal”. D66-leider Van Mierlo wees er gisteravond tijdens en gastcollege aan de universiteit van Leiden op dat de quota-regeling strijdt met het internationaal erkend recht op gezinshereniging en -vorming. “Een recht heb je, dat houdt niet op bij een getal”, aldus Van Mierlo. Wel vindt hij, net als het kabinet, dat er binnen dat recht bepaalde eisen gesteld mogen worden aan mensen die een beroep doen op de regeling voor gezinshereniging en gezinsvorming.

Het CDA wil de eisen voor gezinshereniging verder aanscherpen. Het enkele maanden geleden moeizaam gesloten akkoord van het kabinet over dit onderwerp biedt volgens CDA-lid V. van der Burg nog teveel uitzonderingen op de scherpere maatregelen die toen zijn aangekondigd.

Het CDA wil ook de inkomenseis voor mensen die vrouwen en kinderen naar Nederland willen halen verder verscherpen. Een bijstandsuitkering zou volgens de christen-democraten niet genoeg moeten zijn, het inkomen zou ten minste het niveau van een WW, WAO- of andere uitkering moeten hebben die aan het loon is gerelateerd.

Ook een woordvoerder van het ministerie van justitie wijst erop dat een quota-regeling zich verzet tegen internationale bepalingen van onder meer de VN en de Raad van Europa. Dat de VS zo'n quota-regeling er wel op na kan houden komt omdat dit land geldt als immigratie-land, Nederland niet.

“Een quota-regeling heeft nooit gewerkt, ook niet in de VS, ook niet in Australië”, zegt prof. dr. J.M.M. van Amersfoort van de universiteit van Amsterdam. “Mogen ze niet legaal naar een land komen, dan komen ze wel illegaal. Eenmaal op gang gekomen stromen, houd je niet tegen.” Maar politici kunnen nu eenmaal slecht verkroppen dat zij sommige maatschappelijke ontwikkelingen niet kunnen sturen. Anders kan de hoogleraar sociaal-culturele geografie het voorstel van VVD-leider Bolkestein niet verklaren.

Enkele jaren geleden heeft Van Amersfoort onderzoek gedaan naar de invloed van beleidsmaatregelen, gericht op het doen terugkeren van migranten naar hun land van herkomst. “Wij vonden toen geen invloed van het beleid.”

Nog afgezien van de wettelijke hinderpalen voor een quoteringsregeling, reageert Bolkestein volgens hem ook op ontwikkelingen die al over hun hoogtepunt heen zijn. De gezinshereniging bijvoorbeeld. “Hij weet waarschijnlijk niet dat eenderde van de huwelijken die Turken sluiten, gemengde huwelijken zijn. De gezinshereniging dooft mettertijd uit.”

Overigens wijst Van Amersfoort er wel op dat migratie een steeds belangrijker plaats inneemt in de toename van de Nederlandse bevolking. “Tussen 1941 en 1949 ging Nederland van negen naar tien miljoen inwoners. In die tijd was het migratiesaldo nog negatief. Er vertrokken meer mensen dan erbij kwamen. Het laatste miljoen is erbij gekomen tussen 1979 en 1990. Daarvan maakten de migranten ongeveer een derde uit.” Zijn schatting is dat het volgende miljoen voor de helft of misschien wel zestig procent uit migranten zal bestaan. “Maar moet je dan roepen: We laten minder Bosniërs toe?”