Vaste volgorde ontslag leraren ligt onder vuur

DEN HAAG, 10 MAART. Staatssecretaris Wallage (onderwijs) zal de onderwijsbonden en de organisaties van schoolbesturen vragen het principe van "last in first out' af te schaffen. De Kamer heeft hier gisteren bij Wallage op aangedrongen in een overleg over de arbeidsomstandigheden en het onlangs gesloten salarisakkoord in het onderwijs.

Het principe dat de leerkracht met de minste dienstjaren het eerst wordt ontslagen, is jaren geleden ingevoerd door de bonden en de schoolbesturen, toen het teruglopende leerlingenaantal tot ontslagen leidde. Het is geen regel die de overheid heeft opgelegd. Het principe leidt er toe dat jonge leraren soms jarenlang van de ene school naar de andere zwerven. Vorige week zei VVD-Kamerlid J. Fransen dat zolang dit principe bestaat “er nooit modern personeelsbeleid kan worden gevoerd in het onderwijs”. De fracties van PvdA, D66 en Groen Links sloten zich bij die klacht aan.

Staatssecretaris Wallage zei gisteren dat afschaffing van het principe "last in first out' wel zal leiden tot hogere uitgaven aan wachtgeld. Leraren met veel dienstjaren krijgen - ook in de nieuwe, beperktere wachtgeldregeling - een hoger wachtgeld. In het onlangs gesloten salarisakkoord zijn maatregelen opgenomen die de wachtgelduitgaven moeten terugdringen. Wallage waarschuwde dat afschaffing van de bestaande ontslagvolgorde niet mag leiden “tot een klimaat waarbij het beter voor de school zou zijn als de ouderen er uitgegooid worden”. In het HBO is het "last in first out'-principe al afgeschaft, in ruil voor werkgelegenheidsgarantie.