Unita maakt zich op voor strijd

LUANDA, 10 MAART. De leider van de Angolese oppositiebeweging UNITA, Jonas Savimbi, heeft gisteren zijn medestanders opgeroepen zich in de jungle te voegen bij UNITA-leiders en zich voor te bereiden op nieuwe gevechten met de regering. Maandag had de Angolese regering de bevolking al gewaarschuwd voor een lange periode van strijd en ontberingen.

In een rede die door het radiostation van UNITA werd uitgezonden eiste Savimbi voorts dat de huidige speciale gezant van de VN voor Angola, Margaret Anstee, van haar taak wordt ontheven. Volgens Savimbi ontbreekt het haar aan de nodige Afrika-ervaring. Hij bood tevens aan de onderhandelingen over een wapenstilstand, zonder Anstee, in Genève te heropenen.

Bij vredesoverleg in Addis Abeba onder voorzitterschap van Anstee eind vorig maand liet UNITA ondanks eerdere toezeggingen om te komen verstek gaan. Daarop beschuldigde Anstee UNITA voor het eerst openlijk van het saboteren van pogingen om een wapenstilstand tot stand te brengen.

Waarnemers leiden uit de toespraak van Savimbi af dat deze zich, na de verovering van de stad Huambo op de regering afgelopen weekeinde, kennelijk sterk genoeg voelt om uit een positie van kracht met de regering om de tafel te gaan zitten.

De regering daarentegen heeft zich niet enthousiast getoond om uit een positie van zwakte met UNITA verder te praten. President Eduardo dos Santos riep gisteren de internationale gemeenschap op zijn democratisch verkozen regering meer te steunen dan tot nu toe. Hij riep het buitenland op het wapen-embargo tegen beide partijen in de weer opgelaaide burgeroorlog voor de regeringszijde op te heffen. “Het zou onrechtvaardig en zelfs immoreel zijn wanneer de internationale gemeenschap obstakels opwerpt voor de legitieme verdediging van de Angolese regering”, aldus Dos Santos in een toespraak op de staatsradio. (Reuter, AFP)