Tweede Kamer voor sturen van troepen naar Bosnië-Herzegovina

DEN HAAG, 10 MAART. Een grote meerderheid van de Tweede Kamer vindt dat Nederland ook grondtroepen beschikbaar moet stellen voor de vredesmacht in Bosnië-Herzegovina. Dat werd gisteravond duidelijk tijdens een plenair debat. Minister Kooijmans (buitenlandse zaken) zei dat de regering daar in beginsel toe bereid is, op voorwaarde dat er een door alle partijen aanvaard vredesplan op tafel ligt en Nederland inderdaad daarvoor troepen beschikbaar heeft.

Vanmiddag vindt een gesprek plaats tussen de ministers Kooijmans en Ter Beek over de mogelijkheden van een grotere Nederlandse inzet ok met grondtroepen voor een langere periode. De mogelijkheden daartoe blijken volgens deskundigen op Defensie niet bijster groot. Ter Beek was gisteren niet in de Kamer. Volgens Kooijmans moeten eerst duidelijk de taken beschreven zijn van een eventuele uitgebreide vredesmacht, voordat iets naders gezegd kan worden over een Nederlandse rol daarin.

De Hoop Scheffer (CDA) noemde als mogelijkheden voor Nederlandse betrokkenheid op de grond het sturen van een pantser-infanteriebataljon, mariniers of het eerste operationele bataljon van de luchtmobiele brigade. Volgens de VVD heeft Joegoslavië een hogere prioriteit dan Cambodja; de mariniers die in d at laatste land zitten, zouden derhalve moeten worden teruggeroepen voor inzet in Joegoslavië.

Minister Ter Beek heeft eerder al gezegd niet veel voor een dergelijke terugtrekking te voelen, omdat dit in zijn ogen een “bonus” zou zijn voor de weigerachtigheid van de Rode Khmer. Ook Kooijmans liet gisteren doorschemeren weinig voor zo'n terugtrekking te voelen.