Stagnatie CAO-overleg breidt zich uit; Controverses over reparatie van het "WAO-gat' verhogen kans op acties

ROTTERDAM, 10 MAART. Het overleg over een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst voor de 200.000 werknemers in de bouw heeft ook gisteren geen resultaat opgeleverd. Het CAO-overleg in de strucadoorsbranche is gisteren eveneens in een impasse geraakt. Bij Unilever tekent zich daarentegen een akkoord af.

Hierdoor is de reeks bedrijven en bedrijfstakken waarin het overleg over een nieuwe CAO stagneert uitgebreid. Eerder liep het overleg in de metaalindustrie vast, terwijl in de schoonmaakbranche en de grafische industrie evenmin vorderingen worden gemaakt. Het voornaamste struikelblok vormt telkens de regeling van aanvullingen op de verlaagde WAO-uitkeringen. Alleen bij enkele bedrijfs-CAO's en in de bank- en verzekeringsbranche zit er enig schot in het overleg.

In het overleg in de bouw is men “eigenlijk weer terug bij af”, aldus de woordvoerder van de Hout- en bouwbond CNV. De werkgeversorganisatie AVBB is weliswaar bereid in de CAO vast te leggen dat bouwbedrijven voor hun personeel een regeling moeten treffen ter compensatie van het WAO-gat, maar de voorwaarden die het AVBB daaraan verbindt wijzen de bonden af. Zo vindt het AVBB dat de werknemers de kosten - bij een regeling voor de gehele bedrijfstak geraamd op ongeveer 2 procent premie van het totale loon - geheel voor eigen rekening moeten nemen en dat de werkgevers de vrijheid moeten houden de regeling niet onder te brengen bij het pensioenfonds in de bedrijfstak, maar bij een verzekringsmaatschappij naar eigen keuze. De vakbonden in de bouw vinden dat de werkgevers moeten meebetalen aan de WAO-reparatie.

Ook over de overige arbeidsvoorwaarden, zoals VUT en loon, zijn de meningsverschillen groot. Het AVBB stelt dat er in totaal niet meer dan 2,5 procent financiële ruimte beschikbaar is. “Daar zit geen rek in”, aldus werkgeversvoorman A. de Jong. “Het is het maximale om te voorkomen dat de bedrijfstak zich uit de markt prijst. We hebben nu eenmaal met de realiteit van de huidige economische situatie te maken.” Net als in de metaalindustrie houden de vakbonden er rekening mee dat het op acties uitloopt. “We praten al vijf ronden, maar we staan nog steeds met lege handen. Als dat vrijdag niet verandert, zullen we wat anders moeten bedenken”, aldus de CNV'er.

Het overleg over een nieuwe CAO voor 10.000 stucadoors is gisteren vastgelopen. De bouwbonden van FNV en CNV en de werkgeversorganisatie Navas zijn het niet eens geworden over financiering van de WAO-reparatie. De werkgevers gaan akkoord met de door de bonden gewenste collectieve regeling, maar ze willen er niet aan meebetalen.

Andere geschilpunten betreffen de door de werkgevers verlangde aftopping van de automatische prijscompensatie (tot 1,75 procent), en de eveneens door de werkgevers gewenste verlaging van de aanvulling op de uitkering bij ziekte tot 90 procent van het loon in de eerste vier weken (nu 100 procent gedurende de eerste zes weken).

De kaderleden van de Dienstenbond FNV bij Koninklijke Bijenkorf Beheer (KBB, onder meer Hema, Praxis en Bijenkorf) vinden dat hun bond het eind vorige maand bereikte principe-akkoord voor een nieuwe CAO bij KBB (20.000 werknemers) niet moet ondertekenen. Zij hebben hun onderhandelaars gisteren teruggestuurd naar de onderhandelingstafel, omdat ze vinden dat er te weinig afspraken zijn gemaakt over vermindering van de werkdruk. Bovendien vrezen ze dat de afspraken zo vaag zijn, dat KBB er gemakkelijk onderuit zou kunnen. Na het bereiken van het akkoord bestempelde de bond de afspraken zelf als “redelijk uniek” voor de branche.

Unilever en de vakbonden hebben gisteren tijdens de derde onderhandelingsronde over een nieuwe CAO (voor 4.500 van de 10.000 werknemers) besloten volgende week een speciaal technisch overleg in te lassen over de beste en goedkoopste manier om de verlaging van de WAO-uitkeringen op te vangen. Het is de bedoeling het WAO-gat te dichten via de pensioenvoorziening. Bonden en Unilever zijn het er over eens dat het draagvlak zo breed mogelijk moet zijn. Daar zitten overigens nogal wat haken en ogen aan. Zo kunnen werknemers pas vanaf hun 25ste deelnemen aan de pensioenregeling.