Simons voor beperkte keus sekse

DEN HAAG, 10 MAART. Staatssecretaris Simons (volksgezondheid) is voor een beperkte toepassing van de techniek waarbij gekozen kan worden voor de geboorte van een jongen of een meisje. Algemene toepassing van "sekseselectie' wijst de bewindsman af, maar hij vindt het aanvaardbaar als er medische redenen zijn , bijvoorbeeld wanneer een jongen grote kans heeft op een ernstige erfelijke aandoening en een meisje niet.

Simons antwoordde gisteren op Kamervragen naar aanleiding van berichten over een Engelse kliniek die de techniek aanbiedt. De staatssecretaris vindt formele stappen niet nodig omdat "sekseselectie' in Nederland volgens hem niet wordt toegepast. Mochten zich ongewenste ontwikkelingen voordoen, dan kan er volgens de staatssecretaris een verbod komen.

Simons acht algemene toepassing van sekseselectie niet verdedigbaar. Behalve het risico op verstoring van het natuurlijk evenwicht bestaat volgens de staatssecretaris ook de mogelijkheid dat “consumentistische motieven” de overhand krijgen. Bovendien zou deze vorm van selectie de deur kunnen openzetten voor andere vormen van selectie.

Begin januari is een Londen een kliniek geopend waarvan de artsen zeggen door middel van sortering van het sperma het geslacht van een kind te kunnen bepalen. Deze techniek wordt al gebruikt bij koeien en berust op de scheiding van "mannelijke' en "vrouwelijke' zaadcellen. Het Britse ministerie van gezondheidszorg onderzoekt of het werk van de kliniek kan worden verboden. komen. Nederlandse gynaecologen zullen naar verwachting de techniek voorlopig niet toepassen omdat uit onderzoek is gebleken dat zij niet betrouwbaar is.