Sanering Philips audio/video treft België; In Hasselt 800 banen weg

ROTTERDAM, 10 MAART. Bij de Belgische Philips-vestiging voor consumentenelektronica in Hasselt moeten in twee jaar tijd bijna 800 arbeidsplaatsen verdwijnen. Dat is gisteren door Philips België bekendgemaakt.

Aanleiding voor deze ingreep, waarbij veertig procent van het huidige personeelsbestand van bijna tweeduizend werknemers moet verdwijnen, is volgens de directie de zwaar verliesgevende situatie in de sector van de consumentenelektronica. Vorige week maakte het Philips-concern bekend dat het totale bedrijfsresultaat van de consumentenelectronica-divisie in 1992 op 533 miljoen gulden negatief is uitgekomen, ten opzichte van het voorgaande jaar.

De reorganisatie in Hasselt, waar een van de grotere fabrieken van Philips is gevestigd, is een eerste stap in het grootscheepse saneringsproces dat vorig week bij de presentatie van de jaarcijfers door Philips-topman J. Timmer werd aangekondigd. Timmer meldde toen dat tien à vijftienduizend banen moeten verdwijnen bij de divisies componenten en consumentenelektronica en de Duitse dochteronderneming Grundig. Philips heeft voor de reorganisatie 1,2 miljard gulden uitgetrokken. Door deze voorziening kwam Philips in 1992 uit op een negatief concernresultaat van 900 miljoen gulden.

De vermindering van het aantal arbeidsplaatsen in Hasselt gaat gepaard met een gedeeltelijke verplaatsing van de produktie. Het bedrijf zal zich vrijwel uitsluitend toeleggen op de ontwikkeling van duurdere audiosystemen en geavanceerde interactieve mediasystemen (CD-I). De produktie van eenvoudigere apparatuur wordt overgebracht naar de lage-lonenlanden.

De vermindering van de produktie in België van deze zogenoemde “low-end” systemen is een proces dat al enkele jaren geleden in gang werd gezet. In 1989 werkten er in de Hasseltse vestiging nog 900 medewerkers aan deze produktielijnen. Nu werken er nog maar 120 mensen.

Maandag werd door arbeiders van de Philipsvestiging in Dendermonde geprotesteerd tegen een soortgelijke reorganisatie. Bij deze vestiging die zich vooral bezig houdt met de bouw van luidsprekers, moeten een kleine 200 werknemers verdwijnen vanwege het uitbesteden van de produktie naar Maleisië.

Volgens een woordvoerder van Philips België zijn op korte termijn geen verdere grote ingrepen te verwachten. Wel zullen er vanwege de moeilijke marktontwikkelingen voortdurend aanpassingen nodig blijven, zo verwachtte hij.

De saneringen bij de vestigingen in Hasselt en Dendermonde zullen de komende maanden gevolgd worden door maatregelen bij andere produktielokaties voor consumentenelectronica. Philips lijdt zwaar onder de harde concurrentieslag op deze markt, waardoor de prijzen steeds verder onder druk zijn komen te staan. Alleen door een vergaande reductie van de kosten, door efficiëntere produktie en het overbrengen van fabrieken naar landen met goedkope arbeidskrachten, kan het concern de winstmarges weer op peil brengen.