Rinnooy Kan: dramatische val winsten

DEN HAAG, 10 MAART. Het Nederlandse bedrijfsleven wordt geconfronteerd met “een dramatische winstverslechtering”. “De speklaag is weg en winsten zullen omslaan in verliezen”.

Dat zei vanmorgen werkgeversvoorzitter dr A.H.G. Rinnooy Kan op een persconferentie van het VNO. De VNO-voorzitter reageerde op prognoses die het Centraal Planbureau heeft gemaakt voor het opstellen van de begroting 1994. De arbeidsinkomensquote - de macro-economische maatstaf voor de winstgevendheid - “verslechterd met tenminste zes punten”, aldus Rinnooy Kan. De quote komt met 90 procent weer op het niveau van de jaren zeventig.

De reactie van werknemers en politiek op de huidige conjuncturele situatie “laat te wensen over”. De looneisen van de vakbeweging zijn volgens de VNO-voorzitter te hoog. “De remweg in de lonen moet nu beginnen en niet pas volgend jaar.”

Het kabinet moet volgend jaar tien miljard gulden bezuinigen en absoluut vasthouden aan de afspraak in het regeerakkoord van een financieringstekort van 3,25 procent van het nationaal inkomen. De sociale uitkeringen moeten worden bevroren, en een lastenverlichting “als wapen in de de strijd tegen de stijgende werkloosheid” is dringend gewenst, aldus de werkgeversvoorzitter.

Voor een volgende kabinetsperiode moeten de uitgaven van de overheid alleen nog maar worden aangepast voor inflatie, zoals een commissie onder leiding van oud-premier dr J. Zijlstra heeft voorgesteld. De commissie-Zijlstra adviseert het CDA over de financiële paragrafen van het verkiezingsprogram. De toevoeging van premier Lubbers - daarin gesteund door PvdA-leider Kok - dat ookrekening moet worden gehouden met de groei van de bevolking nam Rinnooy Kan op de korrel. “Er wordt ook geen rekening gehouden met de dikte van de ozonlaag of de koers van de nederwiet.”

Hij hekelde verder de politieke regeldrift. “De Nederlandse ondernemer is Haags administrateur, Haagse belastinginner, Haagse premie-inner en Haags statisticus en wordt zo langzamerhand wanhopig van de Haagse bluf”. Als voorbeeld noemde Rinnooy Kan de Arbeidsomstandighedenwet. Op dit moment ligt een wetsontwerp voor een wijziging van de Arbo-wet bij de Tweede Kamer. Deze wijzigingen zijn onder meer een gevolg van de EG-regelgeving.

Het VNO onderschrijft de doelstelling van de voorgestelde regeling (terugdringing ziekteverzuim/arbeidsongeschiktheid en verbetering van de arbeidsomstandigheden) maar de uitwerking van de voorstellen leidt tot “bureaucratisering en ongewenste inbreuk door de politiek op de verantwoordelijkheid van de werkgever”, meent Rinnooy Kan. Bij een goede uitvoering is de nieuwe Arbo-wet ook “erg kostbaar”. Dat is niet gunstig voor de concurrentiepositie van het bedrijfsleven, meent Rinnooy Kan.