Rapen kievitseieren blijft toegestaan

DEN HAAG, 10 MAART. Het rapen van kievitseieren blijft toegestaan in het hele land.

De handel in kievitseieren wordt verboden. Dat heeft de Tweede Kamer gisteren besloten. Staatssecretaris Gabor (natuurbeheer) wilde alleen in Friesland het eierrapen gedogen, omdat de kievitsnesten in die provincie worden beschermd door vogelwachters. De Kamer vindt echter dat met het oog op de rechtsgelijkheid in alle provincies naar eieren gezocht moet kunnen worden. Wel geldt de voorwaarde dat de nesten moeten worden beschermd. In gebieden waar vrijwilligers zich al hebben ontfermd over de kievitsnesten zonder de eieren te rapen, mag evenmin worden geraapt. Als uiterste sluitingsdatum geldt 9 april. Nu is dat 13 april voor Friesland en 6 april elders.