Pierre Joxe weg als defensieminister

PARIJS, 10 MAART. De Franse minister van defensie Pierre Joxe is vandaag benoemd tot voorzitter van het Franse Rekenhof, de instelling die toezicht houdt op de Franse overheidsuitgaven.

Joxe diende gisteren zijn ontslag in na een bliksembezoek aan Bosnië waar hij afscheid nam van de Franse troepen die daar onder de vlag van de Verenigde Naties opereren. Joxe (58) begon zijn ambtelijke carrière bij het Rekenhof voor hij de politiek in ging. Hij stelde zich niet kandidaat voor herverkiezing als afgevaardigde in de Nationale vergadering. Leden van de oppositie hebben Joxe's overplaatsing veroordeeld als een nieuw voorbeeld van het “schaamteloos inpikken van baantjes voorafgaand aan hun verkiezingsnederlaag” om “zo vast te houden aan de macht”. Aangenomen wordt dat de Socialisten tijdens de parlementsverkiezingen later deze maand een fors verlies zullen leiden. (Reuter, AFP)