"Ontroering' bij herkiezing van Soeharto

JAKARTA, 10 MAART. "Setuju' (akkoord) galmde het vanochtend uit duizend kelen toen Wahono, voorzitter van het Volkscongres, de gedelegeeren voorstelde om generaal b.d. Hadji Muhammad Soeharto voor de zesde maal tot president te kiezen. Een andere kandidaat was er niet en het besluit werd met een hamerslag beklonken. Daarop stonden de afgevaardigden op uit hun zetels en applaudisseerden langdurig.

Soeharto's oudste dochter, de zakenvrouw Siti Hardiyanti Rukmana, die zelf gedelegeerde is voor regeringspartij Golkar, zei “ontroerd te zijn dat vader opnieuw het vertrouwen heeft gekregen van volk en staat”. Dit unanieme vertrouwensvotum van de grotendeels door de kandidaat zelf geselecteerde afgevaardigden werd voorafgegaan door een reeks in de Grondwet voorgeschreven procedures.

Op 1 maart legde Soeharto voor het Volkscongres verantwoording af van zijn regeringsdaden in de afgelopen vijf jaar. Alle fracties - Golkar, de strijdkrachten, de 27 gouverneurs en andere "regionale afgevaardigden' en de islamitische en nationalistische partijen - toonden zich dik tevreden. Dat lag voor de hand, want zij hadden Soeharto al voor de huidige zitting genomineerd en afkeuring van diens "troonrede' zou zijn kandidatuur op losse schroeven hebben gezet.

Op maandagmorgen verbrak Soeharto een lang stilzwijgen over zijn politieke ambities. Tegenover de vijf fractieleiders, die één voor één belet vroegen in de presidentiële ambtswoning om de kandidaat te "polsen', verklaarde hij, gezien zijn lange dienstjaren en gevorderde leeftijd, geen aspiraties te koesteren. “Maar”, zo besloot Soeharto, “als het volk het wil, en deze voordracht is niet onder druk tot stand gekomen, dan kan ik niet weigeren.” De fractievoorzitters waren ontroerd.

Gisteren was het de beurt aan het voltallige presidium van het Volkscongres om zijn opwachting te maken in Soeharto's huis aan de Jalan Cendana. Daar voelden zij de kandidaat gedurende tien minuten in besloten zitting aan de tand.

Intussen was het presidium in het bezit van een aantal documenten waaruit Soeharto's geschiktheid blijkt voor het hoogste ambt. Hij is boven de veertig, verkeert in goede gezondheid en heeft geen strafblad. De Staatsveiligheidsdienst verklaarde zwart op wit dat Soeharto “op generlei manier betrokken was bij de coup-poging van 30 september 1965”.

    • Dirk Vlasblom