Museum kan even niets meer aankopen

DEN HAAG, 10 MAART. Het Haags Gemeentemuseum zal de tekorten uit '91 en '92, die samen ruim 4,2 miljoen gulden belopen, uit de eigen begroting moeten aanzuiveren. Voorlopig zal het museum niets meer kunnen aankopen. Bovendien eisen B en W "een sobere hantering van direct beïnvloedbare budgetten en handhaving van de vacature-stop'.

Dit blijkt uit de rapportage van het onderzoek, ingesteld in opdracht van B en W, naar aanleiding van de onlangs gebleken tekorten. Het college heeft de rapportage gisteravond naar de gemeenteraad gestuurd. De wanorde bij de administratie van het museum is zo groot, dat nu nog niet met zekerheid is te zeggen hoeveel het tekort over 1992 beloopt. Zo stellen de rapporteurs: “In december '92 zijn de boeken die betrekking hadden op de jaarrekening '91 afgesloten. Nu, twee maanden later, moeten de financiële cijfers over het jaar '92 worden geleverd. Om in deze twee maanden een volledig verantwoord overzicht over '92 te geven is een onmogelijkheid gebleken.”

Uit de exploitatie-rekening over 1991 blijkt dat de post reis- en verblijfskosten, geraamd op 39.000 gulden, met 120.000 is overschreden. “Deze overschrijding is veroorzaakt doordat er meer is gereisd dan oorspronkelijk in de begroting stond vermeld. Dit is vooral terug te voeren tot de reizen die door de directeur zijn gemaakt. Ook overige medewerkers hebben relatief veel gereisd in het kader van het inrichten en begeleiden van door het Gemeentemuseum internationaal opgezette tentoonstellingen”, zo staat in de toelichting. De telefoonkosten werden in 1991 met 100.000 gulden overschreden. Daarnaast werd groot verlies geleden op de begroting van entreegelden. Er werd in '91 op 200.000 bezoekers gerekend, terwijl er maar 124.000 kwamen. Voor de post bibliotheken was ruim 96.000 gulden begroot, een bedrag dat met ruim 131.000 werd overschreden. Die overschrijding is te wijten “aan de ontoereikende kostenbeheersing ten gevolge van de grote achterstanden bij de financiële administratie”.

In 1992, zo blijkt nu al uit de rapportage, werd de post "representatie' met 100.000 gulden overschreden. Aan reiskosten werd vorig jaar 157.000 meer uitgegeven dan was voorzien. Verder maakte de kantine een verlies van 171.000 gulden.