Krupp-Hoesch sluit vestiging in Duisburg

BONN, 10 MAART. Het Duitse staalconcern Krupp-Hoesch sluit zijn vestiging in Duisburg-Rheinhausen (Krupp, 2100 werknemers) geheel en gaat de produktie van ruwstaal voortaan in Dortmund concentreren. Ook bij Hoesch in Dortmund zullen wegens de staalcrisis tot midden volgend jaar 2400 banen verdwijnen.

Dit heeft de chef van Krupp-Stahl, Jürgen Harnisch, gisteren “met bloedend hart” meegedeeld aan de vakbonden en het personeel in Duisburg.

Door de sluiting van het complex in Duisburg komt 250 miljoen mark vrij, door de fusie van Krupp en Hoesch (samen nu goed voor circa 8,7 miljoen ton ruwstaal per jaar) nog eens 300 miljoen. Een besparing van een half miljard was volgens Harnisch op korte termijn noodzakelijk “om het overleven van Krupp-Hoesch te verzekeren.” De fusie van de beide staalreuzen moet binnenkort nog formeel worden bekrachtigd. Over mogelijke (gedeeltelijke) sluiting van Krupp-staalbedrijven in Hagen en Siegen moet binnenkort worden beslist.

De beslissing van Krupp-Hoesch houdt verband met een geplande beperking van produktiecapaciteit van 725.000 tot 540.000 ton ruw staal per maand. Daarmee moet het bedrijf bijdragen aan vrijwillige Duitse produktiebeperkingen in EG-verband. De Duitse staalindustrie moet snel van een produktiecapaciteit van 50 miljoen ton (produktie 1992: 40 miljoen) terug naar 35 miljoen. In verband daarmee zouden omstreeks 40.000 banen in de staal moeten verdwijnen en nog eens zo'n 60.000 in de zwaar gesubsidieerde kolenindustrie.

Bij Ruhrkohle AG werd juist gisteren bekend dat daar 17.000 ontslagen (tot 1995) zullen vallen, een kleine 4.000 meer dan totnutoe was geraamd. Buiten het Roergebied, onder meer bij het zelfstandige concern Saarstahl in Völklingen (2,5 miljoen ton, 16.000 werknemers), worden ook ontslaggolven voorzien. Daar organiseerde de vakbond IG Metall vandaag een demonstratie van zo'n 10.000 mensen.

Enkele weken geleden had Krupp-Hoesch al aangekondigd dat in Duisburg dan wel Dortmund een compleet staal- en hoogovenbedrijf om economische redenen dicht zou gaan. Dat het restant van de honderd jaar oude, in 1987/88 al drastisch afgeslankte Krupp-vestiging in Duisburg moet verdwijnen heeft ermee te maken dat daar méér zou moeten worden geïnvesteerd in nieuwe installaties, die er in Dortmund al zijn. Op langere termijn zou Duisburg, mede dankzij de ligging aan de Rijn, als produktieplaats gunstiger zijn, maar die overweging heeft niet de doorslag gegeven wegens het acute karakter van de staalcrisis.

Ook een andere sterke kant van Rheinhausen, namelijk dat het een eigen installatie voor cokes-produktie heeft, mocht niet baten nu Ruhrkohle volgens de vakbonden juist Hoesch in Dortmund (nog) goedkopere cokes-leveranties heeft aangeboden. Naar het heet staat daar namelijk ook het lot van een nieuwe Ruhrkohle-cokesfabriek (kosten 1,3 miljard mark) op het spel.

Woedende en teleurgestelde werknemers van Krupp-Rheinhausen bekogelden Harnisch gisteren met eieren, schroeven en andere stukken metaal. Na zijn mededeling hebben zij het werk neergelegd, wat gevolgen kan hebben voor de produktie elders. Vandaag zouden ploegen Krupp-werknemers met een kolonne bussen naar het regionale parlement van Noordrijn-Westfalen in Düsseldorf gaan om te protesteren. Minister-president Johannes Rau (SPD) heeft geëist dat Krupp-Hoesch, de EG en de regering in Bonn de ontslagen sociaal begeleiden en geld voor ontwikkeling van vervangende werkgelegenheid beschikbaar stellen. Voor de televisie zei minister Günther Rexrodt (FDP, economische zaken) vanmorgen dat de regering in Bonn daarvoor “veel” en de EG “nog meer” middelen hebben gereserveerd, maar dat binnen Europa en Duitsland eerst (in september) precies bekend moet zijn waar de produktiebeperkingen en ontslagen vallen.

    • J.M. Bik