HUZARENTAAL

Twee kanttekeningen bij het artikel van correspondent Hubert Smeets "Sjevardnadze tussen Scylla en Charybdis' (NRC Handelsblad, 25 februari).

“Ik laat een eskadron de lucht ingaan en zal jullie steden bombarderen.” Een eskadron is een afdeling ruiterij. Het zal het voorstellingsvermogen van de gemiddelde Nederlander te boven gaan, dat een eskadron met paarden of tanks door de lucht vliegt, zoals de kerstman met zijn rendieren pleegt te doen. Het woord moet "eskader' of "escadrille' zijn.

“Deze mannen moet Sjevardnadze gedeisd zien te houden.” Het aan de boeventaal ontleende werkwoord “deizen” is onovergankelijk. Men kan zich gedeisd houden, maar men kan niet iemand gedeisd houden. In plaats van “gedeisd” was “onder de duim” of “onder controle” beter geweest.

    • Drs. D. Frikkee