"House' in Amsterdam voortaan toontje lager

AMSTERDAM, 10 MAART. Wat is een house-party ook alweer? Enkele Amsterdamse gemeenteraadsleden moesten er gisteren even diep over nadenken. Raadslid R. van Duijn (Groen Amsterdam) wist het ook niet, maar zei wel eens een van die feesten te willen bezoeken die volgens de verhalen tot het ochtendkrieken doorgaan. “Ik zal daarvoor eens een ochtend vroeg opstaan.”

Voor wie het niet weet: house-party's zijn “dansfeesten in een niet-reguliere horeca-inrichting waarbij (house-)muziek op hoog volume ten gehore wordt gebracht”, aldus de notitie van de Amsterdamse burgemeester E. van Thijn die gisteren in een commissievergadering van de gemeenteraad werd besproken. De raad stemde in meerderheid in met plannen van Van Thijn om de party's in het vervolg aan een aantal gemeentelijke regels te laten voldoen. “De gemeente moet, net als bij risicovolle voetbalwedstrijden en demonstraties, voorwaarden stellen op het punt van veiligheid en de openbare orde. Wanneer de regels geschonden worden, dan krijgt de organisator geen nieuwe vergunning”, aldus Van Thijn tijdens de vergadering.

In het vervolg moeten de in fabrieken, loodsen en hallen georganiseerde feesten, die zijn uitgegroeid tot een massale jeugdcultuur en soms door tienduizend jongeren tegelijk worden bezocht, ten minste acht weken van tevoren bij het bestuurscollege worden aangemeld. De organisatoren moeten vergunningen of ontheffingen aanvragen bij de stadsdeelraden en gemeentelijke diensten. Op het stadhuis zal een ambtenaar als vaste contactpersoon fungeren voor het aanvragen en afgeven van de vergunningen. Argumenten voor de nieuwe regels: angst voor spijbelen onder de schooljeugd, vrees voor verstoring van de openbare orde en vrees voor een “ramp” bij het uitbreken van een brand tijdens een feest in, bijvoorbeeld, een onveilige loods of leegstaande fabriek.

House-party's gaven in Amsterdam in het recente verleden aanleiding tot klachten van de Koninklijke Horeca Nederland, die sprak van concurrentievervalsing en levensgevaarlijke situaties op de feesten. De politie constateerde dat house-party's herhaaldelijk geluidsoverlast voor omwonenden veroorzaakten en dat de loodsen waar de feesten vaak plaatshebben, brandgevaarlijk zijn.

Enkele organisatoren van Amsterdamse house-feesten, aanwezig bij de commissievergadering, zeiden te kunnen leven met de nieuwe regels. “De illegale house heeft de feesten een stigma gegeven van drankmisbruik, drugs en geluidsoverlast”, aldus de "drugdeskundige' A. de Loor, die optrad als woordvoerder van de organisatoren. “Door de regels komen onze feesten uit het duister en dankzij de contactpersoon op het stadhuis wordt het voor ons eenvoudiger house-party's te organiseren”. De organisatoren betwijfelen echter nog of de stadsdeelraden en gemeentelijke diensten willen meewerken aan de house-feesten. Zij hebben tegenwoordig veel hinder van de deelraden, vinden de organisatoren.

Hoewel de commissieleden akkoord gingen met de voorstellen van de burgemeester sprak gemeenteraadslid G. van der Giessen (D66) haar vrees uit over house-party's op zondag. “Die feesten duren tot zes uur in de ochtend, waardoor veel leerlingen de volgende dag spijbelen. Dat willen we tegenhouden.” “Ja, want anders kunnen ze hun house-werk niet doen”, reageerde voorzitter A. Grewel (PvdA).