Hongerstaking voor afdwingen van euthanasie

AMSTERDAM, 10 MAART. Een 65-jarige vrouw in Rolde is gisteren in hongerstaking gegaan en weigert langer medicijnen te nemen omdat haar huisarts zich al meer dan een jaar verzet tegen euthanasie. De ledenhulpdienst van de Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie (NVVE), die begin december vorig jaar door de vrouw is benaderd, heeft tevergeefs geprobeerd te bemiddelen, zo stelt de vereniging.

De vrouw voldoet volgens de NVVE aan alle criteria voor euthanasie. Het staat volgens een woordvoerder van de vereniging vast dat het verzoek van de vrouw vrijwillig is en weloverwogen. Voorts is er duidelijk sprake van een duurzaam verlangen naar de dood en is haar lijden onaanvaardbaar. Die vier criteria zijn opgesteld door de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering van de Geneeskunst.

De vrouw lijdt aan darm- en longkanker. Verder heeft zij zware hartklachten, die alleen te verhelpen zijn wanneer zij een operatie aan de kransslagader zou ondergaan. Bovendien lijdt de vrouw aan evenwichtsstoornissen, is incontinent en verkeert in een toestand van "algehele malaise'. Ze is bovendien vrijwel blind.

De vrouw heeft aangegeven dat wat haar betreft haar leven voltooid is. Zij heeft inmiddels afscheid genomen van haar vier volwassen kinderen, die haar steunen in haar verzoek om euthanasie. De vrouw stelt in haar eigen huis te willen sterven op een door haar te bepalen moment. Zij zegt de levensbeëindigende middelen zelf te willen innemen.

Nadat een vertegenwoordiger van de verenging de huisarts daartoe had uitgenodigd, zou hij overleg plegen met collega's. Maar volgens de arts wilde geen van hen als "tweede arts' optreden. Justitie eist een oordeel van een tweede deskundige. Na een gesprek met een arts die namens de NVVE optrad, bleef hij bij zijn weigering. Naar zijn oordeel voldoet de vrouw niet aan het criterium dat haar lijden "onaanvaardbaar' is. Volgens de vereniging heeft de huisarts haar daarna verboden om euthanasie nog langer te berde te brengen.