Haagse Stuff

Tweehonderd miljoen gulden jaarlijks gaan er verloren, en je hoort er niks meer van, en de politici zorgen ook het komende jaar voor hetzelfde verlies.

Dan gaat het vast om bureaucratie.

Jawel.

In dit geval - aldus de krant - om "de onervarenheid van belastinginspecteurs', die door de overheid te slecht worden opgeleid.

Wellicht dertig miljoen zal er moeten worden uitgegeven voor herstelwerkzaamheden aan een paar plantsoenen en vijvers, en men haalt zijn schouders op, en alle ambtenaren blijven hoopvol zitten waar ze zitten.

Dan gaat het vast om een milieuoprisping.

Jawel.

In dit geval om een taxatie van het Amsterdamse stadsdeel Zuidoost, dat druk bezig is bodemmonsters te nemen van alle fietspaden en gazons die bij de ramp in de Bijlmermeer zijn vertrapt door brandweer en nieuwsgierige bezoekers.

Aan twintig potentiële moordenaars zal een bedrag van gemiddeld een half miljoen moeten worden uitgekeerd, en het blijft bij een berichtje, en het betrokken ministerie hult zich in nevelen, sussend van tuttuttut.

Dan gaat het vast om hoge militairen.

Jawel.

In dit geval om Surinaamse beroepsmilitairen die met terugwerkende kracht recht blijken te hebben op een aanvullende uitkering op hun aloude bloedwedde.

Een tekort van een luttele 3,9 miljoen op een begroting van meerdere jaren is er ontstaan, en iedereen schreeuwt plotseling moord en brand, en een wethouder ziet zich verplicht op te stappen.

Dan moét het om kunst gaan.

Hoe kan het anders.

Het is een jammerlijke aanblik die ons wordt geboden door de gemeenteraad in de culturele woestenij die Den Haag heet. De opstappende wethouder imiteert de Onschuld en priemt met haar vinger in de richting van Rudi Fuchs. De nieuwe wethouder - fractievoorzitter van de VVD - vindt de begrotingsoverschrijding bij het Haags Museum iets om "razend' over te worden. De fractie van de PvdA, die in culturele stupiditeit niet voor de VVD wil onderdoen, laat zelfs onderzoeken of er mogelijkheden zijn om Fuchs hoofdelijk aansprakelijk te stellen voor het tekort.

Ik weet het, mijn goeie woordje voor Fuchs komt uit een onverwachte hoek. Ik heb nooit veel opgehad met zijn kunstbeleid, en hij is bij tijden een nostalgische opportunist, en ik zou hem zijn kunstbeleid opnieuw verwijten, maar hem nooit zo schandelijk behandelen vanwege die paar rotcenten.

Met elk beleid bij een museum van die orde, met de bedragen die gangbaar zijn in de kunst en de internationale museumwereld, zit je zó over je begroting heen, en ik zou zeggen, met een tekort van 1,2 miljoen over één jaar ben je, als je als stad wilt meetellen, nog aardig op de rails gebleven. Of moet een museum soms winst maken?

Ik begrijp dat de politici in het projectontwikkelaarsmekka dat Den Haag heet dringend om een zondebok verlegen zitten. Om een afleidingsmanoeuvre. Ze willen niet eens een museum, over kunst zul je ze nooit horen, maar het museum en de kunst komen - als het om het bedekken van hun schaamte gaat - als geroepen. Laat ze het belachelijke tekort afboeken onder een van hun vele posten "diversen' of "onvoorzien' of "receptie-onkosten' - of uit eigen zak bijpassen. Het is maar een tekort ter grootte van een steekpenning van een Haagse projectontwikkelaar.

Waarschijnlijk schiet er zelfs nog geld over om van het Haags Museum een klompenmuseum te maken.

We lachen erom, om die leeghoofdigheid en gespeelde ontzetting van de Haagse gemeenteraad, maar het is toch ook altijd weer een beetje gênant om buitenlanders dit soort kruidenierschap en miezerigheid te moeten uitleggen.