Effectenbank Van der Hoop op fors verhoogde winst

De winst van de effectenbank Van der Hoop is het afgelopen jaar ten opzichte van het jaar ervoor meer dan verdubbeld.

In 1992 kwam de winst uit op 1,78 miljoen gulden vergeleken met 722.000 gulden in 1991. De groei vloeit voort uit de rentebaten die het afgelopen jaar met zestig procent toenamen, zo maakte Van der Hoop bekend.

Volgens de bank is deze ontwikkeling vooral het gevolg van groei van de rente-inkomsten verbonden met het effectenbedrijf en van toeneming van de kredietportefeuille. Aan de stroppenpot is 150.000 gulden toegevoegd. Aandeelhouders kunnen kiezen uit 45 cent dividend in contanten of 5 procent stockdividend ten laste van de algemene reserve of de agioreserve.