Braat rekent jaar op verdere verbetering

De textielgroep Braat Beheer is voor 1993 “gematigd optimistisch” gestemd. Op basis van de huidige inzichten voorspelt de directie een hoger bedrijfsresultaat.

Over het afgelopen boekjaar noteerde Braat Beheer een omzetgroei van 44 procent tot 91,3 miljoen gulden. De winst na belasting nam eveneens met 44 procent toe. Het resultaat kwam uit op 3,86 miljoen guldenvergeleken met een winst van 2,68 guldenin 1991.

In december sprak de directie nog de verwachting uit dat de winst vijftig procent hoger zou uitkomen. De resultaten zijn enigszins achtergebleven door de onverwachte stagnering van de verkoop van damesconfectie in de laatste twee maanden van het jaar.

Door een claim-emissie en een keuzedividend nam het aantal uitstaande aandelen toe met 38 procent. De winst per aandeel groeide in 1992 met vijf procent van 3,28 tot 3,44.