Afloop conferentie over lot Antillen nog steeds onzeker

WILLEMSTAD, 10 MAART. Vanochtend was op de Toekomstconferentie over de staatkundige verhoudingen tussen Nederland, de Nederlandse Antillen en Aruba nog onduidelijk of de verschillende partijen tot overeenstemming zouden komen.

Premier Lubbers, fungerend als onafhankelijk voorzitter, presenteerde een tweede concept van het uiteindelijke slotdocument van de conferentie. Het was de bedoeling dat daarover in de loop van deze laatste conferentiedag overeenstemming zou worden bereikt.

De delegatie van het eiland Curaçao had gisterochtend een eerste versie van dit conceptstuk, het “synthesedocument” van Lubbers, vernietigend ontvangen. Delegatieleider E.J.M. Mendes de Gouveia zei “ontgoocheld te zijn door de hoge en verwerpelijke prijs die aan Curaçao gesteld wordt” voor de verkrijging van een aparte status los van de overige eilanden van de Antillen. Curaçao vindt met name onverteerbaar dat in het “synthese-document” wordt voorgesteld dat de geplande uittreding van Aruba uit het Koninkrijk per direct ongedaan wordt gemaakt. Ondertussen zou de door Curaçao gewenste autonomie pas bereikt worden nadat er bestuurlijk orde op zaken is gesteld. “In dit document werd niet onderhandeld maar gehandeld conform “het koninkrijk c'est moi”, aldus Mendes de Gouveia.

Ook Aruba en St. Maarten verwierpen het werkstuk van Lubbers. De overige eilanden stelden zich neutraal op.

Gisterenmiddag onderhandelde Lubbers in bilaterale gesprekken met de delegatieleden over mogelijk aanpassingen in de tekst. Daarna deelde hij mee dat het “synthesedocument slechts een broddellapje” was geweest bedoeld om de zaken concreet te maken. Gisterenavond waren Lubbers noch minister Hirsch Ballin (koninkrijkszaken), die optreedt als de leider van de Nederlandse delegatie, erg optimistisch gestemd over de goede afloop van de conferentie.