Advies: Waaggebouw Centrum Kinderboek

AMSTERDAM, 10 MAART. Het monumentale Waaggebouw op de Amsterdamse Nieuwmarkt moet in de toekomst onderdak gaan bieden voor het Centrum voor het Kinderboek.

Tot deze conclusie komt de speciale commissie die wethouder L. Genet (Pvda) moet adviseren bij een definitieve bestemming van het historische gebouw. Genet vindt de financiële onderbouwing van de gepresenteerde plannen echter “buitengewoon kwetsbaar” en zal kiezen uit vier mogelijke gebruikers, waaronder het Centrum voor het Kinderboek.

Vanochtend werd het advies van de commissie toegelicht in het stadhuis in aanwezigheid van Genet. Het Centrum voor het Kinderboek wil in de Waag ondermeer een museum inrichten en tentoonstellingen organiseren. Voorts zou de ruimte geschikt zijn voor het houden van congressen, boekenfestivals en prijsuitreikingen. Op de begane grond zou een café-restaurant ingericht moeten worden.

Ondanks het uitgesproken vertrouwen van commissievoorzitter E. Veen dat de financiële onderbouwing van de plannen binnen een maand voltooid zal zijn maakte Genet duidelijk dat de exploitatie van het Centrum voor het Kinderboek nog een jaarlijks tekort vertoont van 1,6 tot 2 ton. Genet negeerde daarbij het unaniem uitgesproken advies van de commissie.

Het tekort komt nagenoeg overeen met de huur die jaarlijks voor de Waag afgedragen zal moeten worden. Hoewel over de hoogte van de huur nog onderhandeld moet worden, hield Genet vanochtend vast aan het idee dat de nieuwe gebruiker van de Waag het financieel zonder steun van de gemeente moet kunnen redden. Als het Centrum er niet in slaagt extra financiële bronnen aan te boren, is er volgens de wethouder sprake van “een ordinaire subsidie-aanvraag”.

Binnen vier weken wil de wethouder een keuze hebben gemaakt tussen een aantal alternatieven die eerder door de commissie werden afgewezen. In aanmerking komen de Stichting Popmuziek, de Stichting Restauratie Monumenten, het project Poort van Amsterdam en Czar Media. Laatstgenoemde kandidaat, die aanvankelijk een tijdelijk contract van een jaar voor de Waag zou krijgen, werd door de commissie fel bekritiseerd. De plannen van Czar voor ondermeer een televisiestudio en een specialiteitenrestaurant waren volgens de commissie in strijd met het bestemmingsplan en zouden onvoldoende bijdragen aan de verlevendiging van de Nieuwmarktbuurt.