A. van der Zwan voor onderzoek naar fraude met bijstand genoemd

DEN HAAG, 10 Maart. Dr. A. van der Zwan wordt waarschijnlijk voorzitter van een commissie-van-drie die het onderzoek naar de bijstandsfraude zal begeleiden. Het fraude-onderzoek werd eind vorig jaar door staatssecretaris Ter Veld (sociale zaken) aangekondigd. De Tweede Kamer overweegt eveneens de bijstandsfraude te laten onderzoeken, bijvoorbeeld door de Algemene Rekenkamer.

De commissie-van-drie bestaat uit een vertegenwoordiger van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en iemand die wordt benoemd door het ministerie van sociale Zaken en werkgelegenheid. Dit omdat de bijstand voor 90 procent door het rijk wordt gefinancierd en voor 10 procent door de gemeenten, terwijl de gemeenten verantwoordelijk zijn voor de uitvoering.

Van der Zwan verwierf bekendheid als Nieuw Linkser binnen de PvdA en later als "industrieprofessor'. Na enkele omzwervingen in het bedrijfsleven is hij sinds kort actief als beleidsadviseur via Dr. A. van der Zwan Consultants B.V. te Den Haag. Een woordvoerder van Ter Veld bevestigde vanmorgen dat er contacten zijn met Van der Zwan, maar nog geen contract. Als hij "ja' zegt, zal Van der Zwan fungeren als onafhankelijk voorzitter van de begeleidingscommissie. Van der Zwan zelf was vandaag op zakenreis in Griekenland.

Het feitelijke onderzoek zal worden verricht door een onderzoeksbureau. De staatssecretaris zal dat bureau aan de hand van offertes kiezen. Het eerste deel van het onderzoek, waar de commissie-Van der Zwan geen bemoeienis mee heeft, betreft een steekproef die zo veel mogelijk gemeenten moeten houden om de omvang van de bijstandsfraude te bepalen. Daarbij moet ook duidelijk worden om wat voor fraude het gaat.

Het onderzoek dat door de commissie-Van der Zwan zal worden begeleid, moet onder meer aan het licht brengen hoe groot de misbruikgevoeligheid is van regels en wetgeving ten aanzien van de bijstand. Gedacht wordt daarbij aan de leefvormnormen, de middelentoets en de bepalingen voor bijstandsgerechtigden in het buitenland. Verder moet worden nagegaan hoe de relaties zijn bij de bestrijding van misbruik tussen de gemeenten, het openbaar ministerie, de arbeidsbureaus en de rijksconsulenten. Recent bleek uit een onderzoek van de Algemene Rekenkamer dat er op dit punt nogal wat problemen zijn. Ter Veld wil ook weten welke oplossingen deze partijen aandragen om de bijstandsfraude te voorkomen en te bestrijden.