Zwitserse SDP wil toch een vrouw

BERN, 9 MAART. De Zwitserse Sociaal-Democratische partij heeft opnieuw een vrouw voorgedragen voor de vacante ministerspost van buitenlandse zaken in het geheel uit mannen bestaande Zwitserse kabinet.

Vorige week verwierp het parlement de kandidatuur van Christiane Brunner, die als te controversieel werd beschouwd, vooral vanwege haar openlijk feministische opvattingen. De nieuwe kandidate, de 53-jarige Ruth Dreifuss, is net als Brunner afkomstig uit de vakbond, maar heeft een veel conventioneler imago. De leiders van de drie centrum-rechtse partijen, die sinds 1959 samen met de sociaal-democraten de regering vormen, hebben positief op de voordracht van Dreifuss gereageerd. Zij twijfelden er wel aan of zij in staat is de benodigde absolute meerderheid te behalen in het parlement, dat de mannelijke sociaal-democraat Francis Matthey heeft genomineerd. De afwijzing van Christiane Brunner lokte in heel Zwitserland protesten uit. Kranten spraken van "mannelijk chauvinisme'. In haar geschiedenis had Zwitserland slechts één vrouwelijke minister, de in 1987 opgestapte conservatieve Elisabeth Kopp. (AP, Reuter, AFP)