Vleuten weigert tekenen convenant

VLEUTEN-DE MEERN, 9 MAART. De gemeente Vleuten-De Meern weigert het convenant te tekenen voor een nieuw ruimtelijk ordeningsbeleid in het stadsgewest Utrecht.

Vleuten-De Meern wil hiermee laten blijken het niet eens te zijn met de keuze van het Rijk om vóór het jaar 2005 dertigduizend woningen te bouwen in het kassengebied tussen de gemeenten Utrecht en Vleuten-De Meern. Maandag heeft op het ministerie van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu de ondertekening plaats van het startconvenant.