Stagnatie omzet industrie in 1992

Vorig jaar is de omzet in de industrie ten opzichte van 1991 vrijwel gelijk gebleven.

Dit is de resultante van een stijging van de binnenlandse omzet met 1 procent en een daling van de export met eveneens 1 procent. Dit blijkt uit voorlopige gegevens van het CBS.