Spaanse irritatie over verder Brits uitstel "Maastricht'

LONDEN/MADRID, 9 MAART. De Britse premier John Major heeft gisteren bij een stemming in het Lagerhuis over het Verdrag van Maastricht een zware nederlaag geleden doordat 26 "Euro-sceptici' van zijn Conservatieve partij met de oppositie meestemden. De uitslag, 314 tegen 292, betekent dat de parlementaire goedkeuring van het verdrag, die na eerder uitstel deze zomer werd verwacht, weer ten minste enkele weken vertraging oploopt.

Spanje raakt langzamerhand zo geïrriteerd over de problemen waarop "Maastricht' in Groot-Brittannië en Denemarken stuit dat Spaanse diplomaten gisteren dreigden de ratificatie te vertragen van een ander belangrijk Europees verdrag, dat over een gemeenschappelijke markt met de Scandinavische landen, Oostenrijk en Liechtenstein. De Spaanse staatssecretaris van Europese zaken Carlos Westendorp zei gisteren in Brussel dat de parlementaire behandeling van het verdrag over de "Europese Economische Ruimte' in Spanje wel zes maanden kan duren. De behandeling zal bovendien niet beginnen voordat in november in Madrid een nieuw parlement is gekozen.

De stemming in het Britse Lagerhuis ging over een onbelangrijk amendement van de wetgeving over de ratificatie van "Maastricht', maar vormde een krachtproef tussen Major en de rebellen in zijn partij, die het verdrag voor verdere Europese eenwording een ondermijning van de Britse soevereiniteit vinden. Het door Labour ingediende amendement schrijft voor dat de 24 Britse leden van het "comité van de regio's', een nieuw EG-adviesorgaan voor regionale zaken, worden gekozen door plaatselijke, gekozen instanties en niet, zoals Major wilde, worden aangewezen door de regering.

Het aantal rebellen onder de Tories bleek groter dan verwacht. De meerderheid van de oppositie met 22 stemmen betekende de eerste nederlaag voor de Conservatieve partij in het Lagerhuis sinds 1986, en vooral een politieke en psychologische nederlaag voor Major, die echter voor de stemming had aangegeven er niet zijn positie aan te verbinden. Labour sprak van een “grote overwinning”, maar volgens minister van buitenlandse zaken Douglas Hurd betekende de uitslag alleen maar “uitstel” en stuurt de regering onverminderd aan op ratificatie. “We hopen dat het verdrag in de herfst wordt geratificeerd”, aldus Hurd.

In het Lagerhuis ondergaat het Verdrag van Maastricht een uitgebreide ratificatieprocedure, praktisch per alinea, waarbij al honderden amendementen zijn ingediend. De roep om een referendum door de "Euro-sceptici' in de Conservatieve partij wordt steeds sterker.

Op 18 mei houdt Denemarken zijn tweede referendum over het verdrag. Volgens opiniepeilingen in Denemarken is de meerderheid voor ratificatie slinkende. (AFP, Reuter)