Richtmicrofoon voor afluisteren toegestaan

DEN HAAG, 9 MAART. Bij gevallen van zware criminaliteit moet de rechter-commissaris bevel kunnen geven gesprekken met behulp van richtmicrofoons af te luisteren. Dat staat in een wetsvoorstel dat minister Hirsch Ballin (justitie) gisteren naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Volgens de bewindsman is het afluisteren van telefoongesprekken onvoldoende om greep te houden op de communicatie van misdaadorganisaties. Zij maken gebruik van zeer geavanceerde technologie en blijven zo buiten bereik van politie en justitie. De toename van die ernstige georganiseerde criminaliteit heeft de indiening van het wetsvoorstel volgens hem noodzakelijk gemaakt.

De rechter-commissaris mag bevelen tot het afluisteren van gesprekken met richtmicrofoons als sprake is van een misdrijf waarop een gevangenisstraf van ten minste vier jaar staat. Bovendien moet er sprake zijn van een ernstige inbreuk op de rechtsorde, een georganiseerd verband waarin het misdrijf is of zal worden gepleegd of een samenhang met andere misdrijven. Telefoongesprekken mogen niet met een richtmicrofoon worden afgeluisterd.

Als het nodig is kan een gebouw tegen de wil en buiten medeweten van de eigenaar en/of bewoner onder voorwaarden van de rechter-commissaris worden binnengetreden, aldus het voorstel. Voorwaarden voor het afluisteren zijn dat de gesprekken altijd moeten worden opgenomen. Dan kan achteraf worden beoordeeld hoe de verleende bevoegdheid is gebruikt.

Mensen die uit hoofde van hun beroep tot geheimhouding zijn verplicht, zoals artsen, advocaten en priesters, mogen niet worden afgeluisterd. Gegevens die niet van belang zijn worden onder toezicht van de rechter-commissaris gewist. Degenen die zijn afgeluisterd, worden zodra het belang van het onderzoek het toelaat door de rechter-commissaris geïnformeerd over het afluisteren en de perioden waarin dat is gebeurd.