Pakhoed verwerft met aankoop vijf terminals

ROTTERDAM, 9 MAART. Pakhoed is voor 158 miljoen gulden eigenaar geworden van Panocean Tankstorage en Panocean USA. De bedrijven waren eigendom van de Britse Panocean Group. Met de overname verwerft Pakhoed twee terminals in Rotterdam (550.000 m3 opslagcapaciteit), twee in Antwerpen (585.000 m3) en één in het Amerikaanse Savannah (243.000 m3). Bij de bedrijven werken 450 mensen.

Vooral op het gebied van chemicaliën opslag wordt door de aankopen de marktpositie van Pakhoed flink versterkt. Temeer daar het bedrijf in januari van dit jaar door de overname van de helft van de aandelen in Antwerp Cleaning & Storage Cy NV, volledig eigenaar is geworden van deze onderneming. Ook de overname van de Amerikaanse terminal vormt een bewuste strategie om daar het marktaandeel uit te breiden.

Panocean houdt zich bezig met tankopslag van chemicaliën, eetbare oliën en mineralen. Voor de omzet en winst zijn de twee eerstgenoende activiteiten doorslaggevend. De opslag van eetbare oliën en vetten is nieuw voor Pakhoed. In totaal vergroot het Rotterdamse concern met de acquisitie de opslagcapaciteit met 20 procent.

De overgenomen Panocean-bedrijven hebben vorig jaar een winst voor belastingen behaald van f 8,3 miljoen. Deze winst voor belastingen is onder Pakhoed niet indicatief voor de winstbijdrage voor het Rotterdamse havenbedrijf, gezien de verschillen in onder meer rentekosten en algemene kosten. In 1993 zal de overneming van Panocean volgens Pakhoed een kleine bijdrage aan de winst per aandeel leveren. In de jaren erna moeten de nieuwe bedrijven goed kunnen bijdragen aan de concernwinst.

De besprekingen tussen Pakhoed en Panocean begonnen in de eerste helft van 1992. In juni van dat jaar kregen de bonden al de toezegging dat de overname niet tot gedwongen ontslagen zou leiden. Bij het Rotterdamse deel van Panocean werken ruim 200 mensen. Er zal een onderzoek worden ingesteld naar mogelijke integratie van de drie Nederlandse Pakhoed-bedrijven die actief zijn in de opslag: Paktank, Broere en Panocean.