Na Azeri kunnen ook Armeniërs zich vinden in Turks voorstel

ANKARA, 9 MAART. Na Azerbajdzjan heeft gisteren ook Armenië positief gereageerd op een Turks-Russisch plan om de oorlog in de enclave Nagorny Karabach te beëindigen.

De Turkse minister van buitenlandse zaken, Hikmet Çetin, bezocht het afgelopen weekeinde Baku waar hij er bij president Ebulfeyz Elçibey op aandrong in te stemmen met een drie-fasenplan: Baku en Jerevan pogen aan de hand van besprekingen tot een staakt-het-vuren in Nagorny Karabach te komen, vervolgens trekken buitenlandse troepen zich uit de regio terug, waarna de onderlinge economische embargo's kunnen worden opgeheven. Çetin besprak het vredesplan gisteren over de telefoon met de Armeense president Levon Ter-Petrossian, die zich eveneens in positieve termen zou hebben uitgesproken.

Het Turks-Russische initiatief is een uitvloeisel van een bezoek van Çetin vorige week aan Moskou, waarbij hij zijn ambtgenoot Andrej Kozyrev opriep gezamenlijk een initiatief te ontwikkelen om de oorlog in de enclave, die in Azerbajdzjan ligt maar grotendeels door Armeniërs wordt bewoond, tot een halt te brengen. Het plan is dat Çetin en Kozyrev later deze maand naar Baku en Jerevan reizen om verdere druk op de strijdende partijen uit te oefenen.

Bovendien heeft Turkije op verzoek van Elçibey het vredesplan gisteren voorgelegd aan de Amerikaanse ambassadeur in Ankara, Richard Barkley, die gesprekken voerde met premier Süleyman Demirel en vice-premier Erdal Inüon. Volgens de president van Azerbajdzjan is het zaak dat ook de VS, alleen al gezien de gezaghebbende Armeense lobby daar, bij het vredesinititief worden betrokken.

Bovendien arriveerde gisteren in Istanbul een Franse trein met 250 ton aan hulpgoederen - waaronder melkpoeder, rijst, tarwe, medicijnen, kleding en dekens - voor het noodlijdende Armenië. Ankara heeft toestemming geven om over Turks grondgebied Armenië van hulp te voorzien. Wel worden de transporten aan de grens geinspecteerd op wapens.

Turkije heeft sterke banden met het broerdervolk in Azerbajdzjan, maar laat zich er aan de andere kant op voorstaan een neutrale politiek te voeren wat betreft de kwestie Nagorny Karabach. Zo heeft Turkije ondanks protesten vanuit Baku graan gestuurd naar Armenië en zijn er plannen voor de levering van elektricteit. Het is er Turkije vooral om te doen dat er een einde komt aan de etnische onlusten in de Kaukasus.

    • Froukje Santing